Ordførerens info uke 45

7 nov

Hovedsaker denne uken er: Rissa beste kulturkommune på Fosen, kommunestyremøte, og møte med fylkeskommunen om Stadsbygd omsorgssenter.

Forrige uke var det årsmøte i Rissa Bondelag mandag kveld. Spennende kveld, med gode foredrag og innspill for en særdeles viktig næring i Indre Fosen. Tirsdag var det møte i Næringsalliansen i Osen, der vi diskuterte de 4 hovedsatsingsområdene; forsvar, energi, havbruk og eksisterende næringsliv. Fosen er tatt ut som pilot i Innovasjon Norges nye satsing: Næringsvennlig region.

not

Tirsdag var Kommunal- og Moderniserings-departementet på besøk for å høre hvordan sammenslåingsprosessen går. De var imponert over hvor langt vi har kommet. Tirsdag kveld var det felles kommunestyremøte med Leksvik for å se på økonomi- og handlingsplan fremover. Det er et overordna mål om at tjenestene i ny kommune skal være minst like gode som i dag.

felleskst2

Ønsket om å investere i skole, omsorg, flerbrukshus, barnehager etc. er også stort i Indre Fosen. Det er derfor viktig at politikerne har et realistisk forhold til hva ønskene betyr i økte utgifter til rente og avdrag – og hva som skal til for å få god økonomi og handlingsrom i den nye kommunen.

fond

Onsdag og torsdag var det nettverksmøte om flyktninger.

Torsdag var det også møte i arbeidsutvalget til Fosen Regionråd og møte om Kroa Produkter og Noris. Fredag jobbet vi med eksterne avtaler for Indre Fosen. Det er svært mange selskapsavtaler og samarbeidsordninger som må gjennomgås for å finne de beste løsningene for Indre Fosen.

Rissa ble beste kulturkommunen på Fosen i Telemarksforsknings årlige kulturindeks. Her tar de tempen på norsk kulturliv ved å måle aktivitet og bruk av kulturtilbud i norske kommuner. Aller best kom Rissa ut på frivillighet, deretter tildelinger, bibliotek og museum. Kulturskolen er også inne i en meget fin utvikling. Gratulerer både til både det frivillige og det kommunale kulturlivet i kommunen vår!

kultur6

I kommende uke er det også mye som skjer. På mandag møter vi Sør-Trøndelag fylkeskommune om reguleringsplan for omsorgssenter på Stadsbygda. Tirsdag er det styringsgruppemøte om Mælan skole og eiermøte i Trønderenergi. Onsdag arrangerer KS- og fylkesmannen sin årlige høstkonferanse på Røros, der årets tema er barnehage, skole og skoleeierrollen. Jeg skal holde foredrag om Rissa som aktiv skoleeier.

Torsdag er det kommunestyremøte med mange viktige saker. Vi har en sak om at Bergen Group ikke vil betale rentekostnader de skylder Rissa kommune, vi behandler sluttregnskapet for byggene til oppfølgingstjenesten og en sak basseng i Leksvik. Dette blir et interkommunalt anlegg, og saken går på at vi er med å støtter, slik at vi får eksterne midler. Vi skal behandle tilstandsrapportene for grunnskole og barnehage i Rissa kommune. Her gjøres det et meget godt arbeid, og rapportene inneholder svært mye god informasjon – og gode resultater i oppvekstsektoren.

skole55

Videre har vi saker om folkehelse, estetikk og miljø, utviklingsarbeid på Fosen med landbruk – plan og miljø (Dyrk Fosen og Styrk Fosen), en sak om bosetting av flyktninger for 2017 (som vi allerede har overoppfylt), og et mindre aksjeoppkjøp i LIV Holding.

Vi har 5 orienteringssaker; om budsjett 2017 og økonomi- og handlingsplan 2018 – 2020, finansiering av private barnehager, stadsbygd omsorgssenter, Hysnes og tiltak Nordre Fosen Vannområde.

Hovedtema for møtet er oppvekst, og vi skal diskutere prioriteringer framover innenfor barnehage og skole. Torsdag kveld er det møte om videregående skole. Til sammen har vi ca 260 vgs-elever i Indre Fosen; 45 % fra Leksvik og 55 % fra Rissa. Hvordan gir vi dem det beste videregåendetilbudet i framtida?

Fredag er det møte i Fosen Regionråd.