Ordførerens info uke 47

21 nov

Hovedsaker denne uken er: formannskapsmøte med behandling av budsjett for 2017 og møte i fellesnemnda med behandling av politisk organisering og næringslivsarbeidet for 2017.

Forrige uke var det en del bedriftsbesøk, og møte med Bergen Group ASA tirsdag, der vi ble enig om skisse til forlik som vil bli lagt fram for politisk behandling. Onsdag var det frokostmøte hos Petter Bakøy AS.

bakoy-frokost

Her var det et meget godt oppmøte med næringslivsaktører fra Indre Fosen. Sparebank1 SMN presenterte konjunkturbarometer for næringslivet, med fokus på Rissa og Leksvik. Vi orienterte om omstillingsprosjektet, og det var workshop om følgende tema: Fellesnemnda i Indre Fosen jobber for tiden med hvordan vi skal organisere kommunens næringsarbeid. Hvilke behov vil næringslivet/landbruket at kommunens næringsarbeid skal dekke, og hvordan skal kommunens næringsarbeid organiseres; i linjeorganisasjonen, i et foretak, eller evt. andre organisasjonsformer? Det var mange gode innspill som vi tar med oss i den videre behandlingen.

frokost-petter

Torsdag var det møte i kontrollutvalget og møte med landbruket.

bank

Det var også enhetsbesøk på Stadsbygd eldresenter og tomtebefaring i forbindelse med videregående skole. Fredag er det strategiseminar i Fosen Helse.

Kommende uke er det styremøte i Rissa Utvikling på tirsdag. Her skal vi se på budsjett Rissa Utvikling KF (Indre Fosen Utvikling KF?) for 2017, budsjett for Næringsfond/RDA 2017, behandle søknader Næringsfond /RDA og status/videreføring forsøksprosjekt sau/ørn i Rødsjøområdet. Onsdag er det styremøte i KulturCompagniet.

Torsdag er det Formannskapsmøte med der vi blant annet skal behandle Budsjett 2017 – Økonomi og handlingsplan 2018-2020 og Boligpolitisk plan, Rissa 2016-2019.

Det er også møte i Fellesnemda på torsdag. Her er det mye spennende på dagsorden: politisk organisering fra 01.01.2017, politisk organisering av næringsarbeid fra 01.01.2017, delegasjonsreglement Indre Fosen 2017 og Indre Fosen kommune – Fosen Helse IKS. Ellers er det følgende orienteringssaker: økonomi- og handlingsplan 2018 -2020, rapportering prosjektbudsjett og rapportering fra arbeidsgruppene.

politisk-org-if-17