Ordførerens info uke 49

5 des

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Oppdrag ved Fosen Yard, kommunestyremøte med budsjett for 2017 og valg av politikere til nemder og Indre Fosen Utvikling.

Forrige uke var det styringsgruppemøte for Hysnes på mandag, og på onsdag var det et meget spennende og lovende møte med en aktuell fremtidig driver av anlegget. Særdeles positivt og interessant.

Tirsdag var det styremøte i Fosenbrua AS. Her jobber vi med saker som trafikkanalyse for Fosen, domenenavn og webside, førti års bompengeperiode, oversiktsstudie for Stjørnfjorden og landfallsstudier på Flakk og Rørvik. Vi har også fått 3 forslag til ny logo for Fosenbrua. En studie vi har fått utarbeidet av Handelshøyskolen BI (Samfunnsøkonomiske virkninger av forlenget varighet for bompengefinansering) og en masteroppgave viser begge at det er svært samfunnsøkonomisk å realisere prosjektet, samt at det har store fordeler å foreta nedbetalingen over 40 år.

brua4

Onsdag var det medlemsmøte i Fosen Industriforum; med mye spennende på programmet, status norsk og internasjonal økonomi, organisering av næringsarbeidet i Indre Fosen, ny videregående skole i Vanvikan, næringsalliansen, Fosenbrua, Næringsvennlig region og strategisk næringsplan for Fosen.

industri

Onsdag kom også den særdeles viktige gladmeldingen fra Fosen Yard om at de har fått oppdrag. MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord som ble bygget ved verftet for få år siden skal bygges om for å øke lugarkapasiteten og utvide restauranten. Dette fører til opptrappet aktivitet ved verftet fra sommeren av neste år. Hovedaktiviteten vil foregå i perioden november 2017 til februar 2018. En fantastisk god nyhet. Det jobbes også for fullt med å skaffe flere oppdrag.

stavangerf2

Torsdag var det tenning av julegrana i Rissa sentrum, med godt oppmøte. Vi har et aktivt og inkluderende næringsforum som skal ha skryt for dette arrangementet og andre arrangement de har for å samle handels- og servicenæringa – som er ei viktig næring – som skaper mange arbeidsplasser. Vi er heldig i Rissa som har folk som satser. Nye butikker og butikksenter. Et fantastisk flott Nordheim Senter står klart, Strømmen Eiendom er snart klar til å starte, og det er også mange andre spennende planer i sentrum og ellers rundt om i kommunen.

julegran

Torsdag var det også 40-årsjubileum på Leksvik vgs. Skolen fikk mye skryt, spesielt 3.plassen de fikk nasjonalt nå i vår i Kunnskapsdepartementets kvalitetsundersøkelse for videregående skoler.

40-leksvik

Fredag var det møte med Stadsbygd Idrettslag om løpebane og med Rissa Seniordans.

Kommende uke er det møte i eldrerådet på mandag og møte i valgkomiteen – som skal se på politisk representasjon i utvalg etc. til neste år. Tirsdag er det møte i næringsalliansen og møte i Arbeidsutvalget for Fosen Regionråd. Det er også møte i partssammensatt utvalg og julebord for lærlingene. Onsdag har Fosenbrua et viktig møte med bank og sentrale beslutningstagere i Trondheim. Det er også enhetsbesøk på Råkvåg aldershjem og møte i styringsgruppen for omsorgssenter på Stadsbygda.

Torsdag er det kommunestyremøte. Her er det flere store saker. Budsjettet for 2017 skal vedtas.

budsjett

Ellers er det: budsjettkorrigering desember, Budsjett Rissa (Indre Fosen) Utvikling KF, budsjett 2017 for KulturCompagniet KF, evaluering av nye SFO-vedtekter, hyttefeiingsprosjektet (Innføring av feiing og tilsyn av alle fritidsboliger), budsjett 2017 -Økonomi og handlingsplan 2018-2020, politisk organisering fra 01.01.2017, politisk organisering av næringsarbeid fra 01.01.2017, Valg av medlemmer, nestleder og leder i oppvekstutvalget, helse-og omsorgsutvalget, kulturutvalget og arealutvalget fra 01.01.2017, valg av medlemmer til styret i Indre Fosen utvikling KF fra 01.01.2017, møteplan for møter i formannskap, kommunestyre og fellesnemnd i 2017.

Fredag er det felles møte for arbeidsmiljøutvalgene i Indre Fosen, samt julelunsj.