Ordførerens info uke 50

12 des

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Budsjettet for 2017 er vedtatt, kommende uke er det fellesnemnd og møte i Fosen Regionråd.

Forrige uke var det møte i eldrerådet på mandag. Valgkomiteen hadde også møte, der den utarbeidet et forslag til hvilke politikere fra Rissa som skal sitte i de ulike utvalgene i Indre Fosen fra 01.01.17. Innstillingen ble torsdag vedtatt i kommunestyret.

politisk-org-rissa

Tirsdag var det møte Arbeidsutvalget for Fosen Regionråd. Her planla vi neste ukes styremøte i Regionrådet. Det var også møte i partssammensatt utvalg, der vi gikk gjennom saklisten for neste møte i Fellesnemnda. Her vil blant annet ledere for de felles utvalgene i Indre Fosen bli valgt.

Tirsdag kveld var det julebord for lærlingene. 4 lærlinger fikk blomster og gratulasjoner for bestått fagprøve.

laerlinger

Onsdag hadde Fosenbrua et viktig møte med bank og sentrale beslutningstagere i Trondheim.

Torsdag var det kommunestyremøte. Budsjettet for 2017 ble vedtatt, og det kom kun små endringer. Følgende påplussinger ble vedtatt: Barnehage (250 000), Løypemaskin Fjellørn (50 000), Rissa Seniordans (15 000), Omsorg (650 000), Sansehage, Rissa Helsetun (170 000), Utredning vann/fiber Hermstad/Vanvikan (100 000), Løpebane Stadsbygd (500 000), Kirkespir, Ramsvik (100 000), Router (internett) omsorg (200 000) og Utstyr, oppstart Basishall (230 000).

DCIM100MEDIADJI_0041.JPG

Ellers ble budsjettene for Rissa (Indre Fosen) Utvikling KF og KulturCompagniet KF vedtatt, SFO-vedtektene ble beholdt og hyttefeiingsprosjektet (fritidsboliger) ble innført for de som har mindre enn 10 minutts gange til hytta. Politisk organisering fra 01.01.2017 og politisk organisering av næringsarbeid fra 01.01.2017 ble vedtatt. Medlemmer, nestleder og leder i oppvekstutvalget, helse- og omsorgsutvalget, kulturutvalget og arealutvalget fra 01.01.2017 ble bestemt. Det ligger an til at Rissa får leder i Arealutvalget og Helse- og omsorgsutvalget, mens Leksvik får leder i Oppvekst og Kultur. De politiske medlemmene fra Rissa til styret i Indre Fosen utvikling KF fra 01.01.2017 ble også vedtatt. Møteplan for møter i formannskap, kommunestyre og fellesnemnd i 2017 er nå fastsatt.

Fredag var det felles møte for arbeidsmiljøutvalgene i Indre Fosen. Etterpå var det julelunsj for ansatte på rådhuset – og pensjonister. En særdeles trivelig tradisjon.

Ellers er det gledelig å se at arbeidsledighetstallene for Rissa går ned. I November var det 86 færre arbeidsledige enn November i fjor, men fortsatt er 3,1 % uten arbeid. Det er for høyt, og vi må fortsette å jobbe godt med omstilling av næringslivet framover.

Rissa ungdomslags Jul i Blåfjell har gått for fulle hus og med svært gode tilbakemeldinger den siste uken.

blanisse

Neste uke er det møte i referansegruppen Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin nye satsing: Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing. Det blir spennende. Torsdag er det Fellesnemnd i Indre Fosen med Økonomi- og handlingsplan for 2018-2020, sektorvise omstillingsplaner for 2017, Fordeling mellom Leksvik og Rissa av politiske ledere og nestledere i 2017 PS og styret i Indre Fosen Utvikling KF, samt vedtektsendring for foretaket. Fredag er det møte i Næringsalliansen, samt styremøte i Fosen regionråd.