Ordførerens info uke 51

19 des

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Møte i Fellesnemnd og Fosen Regionråd.

Forrige uke var det møte i Oslo i referansegruppen for Kommunal- og moderniserings-departementet sin nye satsing: Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing. Det blir ei spennende satsing, med god dialog med de andre kommunene som skal slå seg sammen. Vi har mange felles utfordringer, og vi vil forhåpentligvis få mange gode tips, ideer og innspill til hvordan vi får til et godt og aktivt lokaldemokrati med god innbyggerinvolvering i Indre Fosen.

Torsdag var det møte i Fellesnemnda for Indre Fosen. Økonomi- og handlingsplan for 2018-2020 ble vedtatt, vi diskuterte omstillingsplaner for 2017 – som går på hvordan vi på de ulike områdene skal jobbe, når vi skal gjøre vedtak etc.

Fordeling mellom Leksvik og Rissa av politiske ledere og nestledere i 2017 ble vedtatt. Rissa får leder i Helse/omsorg, Areal og styreleder i Indre Fosen Utvikling. Det ble også vedtatt hvem som skal være styremedlemmer fra næringsliv og landbruk i det kommunale foretaket. Videre fikk vi orienteringer om Den siste viking, Ungdomsrådsarbeid i Indre Fosen, arbeidet med omstillingsplanen, planarbeid, overføringsledning fra Stadsbygd vassverk til Vanvikans ledningsnett og info om videregående skole i Vanvikan.

Fredag var det møte i Fosen Regionråd i auditoriet på nye Åsly skole. Her diskuterte vi Døgnåpen Digital Forvaltning, Næringsalliansen fikk kr 1.450.000,- som budsjettramme til sitt arbeid for 2017, samt at vi startet opp pilotdeltakelse Næringsvennlig Region. Dette er et prosjekt for å se på hvordan vi best skal jobbe for næringslivet i regionen og den enkelte kommune.

I lunsjen ble det utdelt støtte fra Gjensidigestiftelsen til Fosen Motorklubb (580.000), Halten Slitarlag (42.500) og Rissa Frivilligsentral (300.000). Støtte som vil komme meget godt med i det positive arbeidet organisasjonene utøver.

Det var også repskapsmøte i Fosen Helse IKS på fredag. Det interkommunale selskapet har en årlig omsetning på 30,7 millioner.

Kommende uke er det ledersamling og møte om Hysnes Helsefort på mandag, tirsdag er det telefonmøte med Innovasjon Norge om omstillingsprogrammet og Siste Viking. Onsdag er det prosjekt- og styringsmøte for videregående skole.

Da vil jeg ønske dere alle en riktig god jul!!