Ordførerens info uke 3

16 jan

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Indre Fosen Utvikling stiftet, fergediskusjon og sluttrapport Åsly skole.

Forrige uke var det advokatmøte på mandag. Tirsdag var det stiftelsesmøte i Indre Fosen Utvikling KF. Styret består av 5 representanter fra Leksvik og 5 fra Rissa. Representantene kommer fra næringslivet, landbruksorganisasjonene og fra politisk nivå. 2 saker ble behandlet i møtet; konstituering av styret i Indre Fosen Utvikling og ansettelse av daglig leder. Olbert Aasan ble ansatt i denne stillingen.

Indre Fosen Utvikling KF skal lede det strategiske og administrative næringsarbeidet i kommunen og forvalte kommunens økonomiske virkemidler innen næring og landbruk. Indre Fosen har et sterkt næringsliv, mange teknologibedrifter, stort spekter av industribedrifter, voksende handelsnæring og er en stor landbrukskommune.Det nystiftede selskapet har store ambisjoner – og stor tro på vekst i Indre Fosen! En rekke viktige tema ble diskutert; hvordan involverer vi næringslivet og landbruket og hvordan få til et godt samarbeid med andre næringsselskap og aktører som driver med næringsarbeid i vår region.

Onsdag var styringsmøte for videregående. Torsdag og fredag var det Trøndelagsmøtet 2107 på Hell. Hovedtemaene på møtet var grønt skifte i Trøndelag, store endringer i forsvaret, visjoner for nye Trøndelag og gründer- og entreprenørskap.

I uken som gikk var det en diskusjon i Fosna-Folket om kostnader forbudet med å reise med fergesambandene Flakk–Rørvik kontra Brekstad–Valset. 80 % av bilistene reiser med hoved-sambandet Flakk–Rørvik. Dette tallet ville vært mye høyere dersom ikke fylkeskommunen subsidierte Brekstad–Valset så mye som de gjør. Direkte støtte til Flakk–Rørvik er 10,11 kr per bil, mens Brekstad–Valset subsidieres med 175,07 kr per bil. Her må Indre Fosen jobbe for å få til en mer rettferdig ordning.

Steinkjer og Verran søkte departementet om å få slå seg sammen fra 1. januar 2018. det hadde vært veldig bra for Verrabotn og Indre Fosen. Dessverre må de vente til 2020.

Kommende uke er det møte om omsorgssenteret på Stadsbygd og ansattmøte i Indre Fosen Utvikling på mandag. Tirsdag er det styringsgruppemøte for Åsly Skole. Eneste sak her er behandling av sluttrapport for ny-skolen. Både bygge- og riveprosjektet ble utført innenfor budsjett. Total kostnad for byggeprosjektet ble 238 millioner kroner inkl. mva. Dette gir en total pris per kvadratmeter på ca 31.500 kr. Et særdeles vellykket prosjekt. Rissahallen SA og Rissa kommune har inngått avtale om leie av den nye basishallen.

Tirsdag er det også møte om gjennomføringsplanen for det politiske arbeidet framover og informasjonsmøte på Stadsbygda om omsorgssenteret. Torsdag er det felles kontrollutvalg for Indre Fosen.

I sammenslåingsprosessen til Rissa og Leksvik kommuner er det satt av penger til ekstern kulturbygging. Lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og befolkningen for øvrig kan søke midler til prosjekter og samarbeid som knytter nye Indre Fosen kommune sammen. Søknadsfrist er 1. februar.