Ordførerens info uke 4

23 jan

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: veien over Skogen startes opp i 2017, første formannskapsmøte i Indre Fosen og storkontrakt til Inrigo.

Forrige uke var det møte om omsorgssenteret på Stadsbygd og ansattmøte i Indre Fosen Utvikling på mandag. Her informerte vi om arbeidet vi har å gjøre framover, og diskuterte hvordan vi best løser de ulike oppgavene – og hvordan vi skal samarbeide.

Tirsdag var det styringsgruppemøte for Åsly Skole. Eneste sak her er behandling av sluttrapport for ny-skolen. Både bygge- og riveprosjektet ble utført innenfor budsjett. Total kostnad for byggeprosjektet ble 238 millioner kroner inkl. mva. Styringsgruppen anbefaler overfor kommunestyret at resterende beløp på Åsly skole-prosjektet (1 million kroner) settes av til å etablere veg til vareinngang kantine (mot hallen), samt utsmykking av sørlig vegg. Dette er oppgaver som har vært fokusert på under prosjektet, men som ikke ble gjennomført da prosjektet på det tidspunktet hadde en del usikkerheter i forhold til økonomien.

Tirsdag var det også møte om gjennomføringsplanen for det politiske arbeidet framover og informasjonsmøte om Stadsbygd omsorgssenter. Tema for dette møtet var innhold og framdrift i arbeidet med reguleringsplanen og planene for det nye omsorgssenteret. De frammøtte hadde mange gode spørsmål som ble besvart. Så snart anbudsfasen har kommet så langt at vi kan vise fram tegninger av bygget, kalles det inn til nytt informasjonsmøte.

Torsdag var det felles kontrollutvalg for Indre Fosen. Utvalgene fikk informasjon om hvordan vi jobber i prosessen med kommunesammenslåing.

I 2017 blir arbeidet med veien over Skogen (Kråkmoen – Leksvik) igangsatt. Arbeidet starter fra Leksvik-siden, og i første omgang er det 1/4-del av strekningen som blir gjort ferdig med grunnarbeid og asfalt.

MS Nordlys er nå på Fosen Yard for vedlikehold og ombygging. Hele 250 arbeidere er i sving på verftet. En annen god nyhet for Indre Fosen er at Inrigo i Vanvikan har fått kontrakt på å levere fire vannverk til Kamerun. Kontrakten er på over en halv milliard kroner.

Mandag og onsdag avholder Kommunal- og moderniseringsdepartementet konferanser på Hell og i Oslo, der jeg har foredrag om «Folkevalgtes arbeidsgiveransvar og håndtering av sammenslåingsprosesser», med våre erfaringer i Indre Fosen som utgangspunkt.

Torsdag er det formannskapsmøte i Indre Fosen – med følgende temaer: lønnsoppgjøret 2017 – innspill til KS sitt debatthefte, det gode arbeidsmiljø, stortingsvalg 2017, samfunnsutvikling, salg av aksjer i Fosenkraft, rammeavtale for prosjektleder – nye bygg, økonomiske utfordringer og muligheter framover med utgangspunkt i økonomi og handlingsplan for 2018 – 2020.

Torsdag er det også Ide-dugnad på Hysnes i forbindelse med prosjektet Hysnes Ung. Fredag møter vi Fylkeskommunene og Innovasjon Norge i forbindelse med omstillingsprogrammet for næringslivet.