Torsdag 8/11

8 nov

I dag er det blant annet budsjettarbeid og forberedelser til morgendagens møte i Fosen regionråd som står på programmet. I felles formannskapsmøte i Vanvikan i morgen står blant annet Ørland Hovedflystasjon, vindkraftutbygging og fremtidig organisering av Fosen Regionråd på programmet. Ellers har vi fått svært gledelige tall på sykefraværet i kommunen: 3 siste måneder er det så lavt som 4,6 % i snitt. Det er utrolig bra!