Ordførerens info uke 5

30 jan

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Idekonferanse Hysnes, designkontrakt Fosen Yard og første felles formannskapsmøte avholdt.

Mandag og onsdag var jeg på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine konferanser på Hell og på Gardermoen, der jeg holdt foredrag om «Folkevalgtes arbeidsgiveransvar og håndtering av sammenslåingsprosesser». Her fortalte jeg 750 tilhørere (fra kommuner med vedtak om sammenslåing i 2020) om våre erfaringer med sammenslåingsprosessen i Indre Fosen; med tema som organisering, rekruttering av ledere, kommunikasjons- og informasjonsarbeid og samarbeidet mellom folkevalgte, administrasjonen og de tillitsvalgte.

Torsdag var det formannskapsmøte i Indre Fosen, med følgende tema: lønnsoppgjør, arbeidsmiljø, stortingsvalg 2017, salg av aksjer i Fosenkraft, rammeavtale for prosjektleder – nye bygg, økonomiske utfordringer og muligheter framover. Vi startet også opp et tema vi skal ha fast i alle formannskapsmøter; nemlig samfunnsutvikling. Her snakket vi om samferdsel, bru og ferge, samarbeid på Fosen, JA-kommune og omdømme/mediestrategi.

Torsdag var det også idekonferanse for Hysnes Ung på Helsefortet. Over 50 inviterte fagfolk, politikere, ungdommer etc. var samlet for å bidra til å skape et tilbud for ungdom og unge voksne på Hysnes. Det ble en vellykket dag hvor mange ideer kom til overflaten og hvor kunnskap ble formidlet og delt.

Fredag var det møte med Innovasjon Norge og fylkeskommunene om omstillingsprogrammet for næringslivet. Tema her var ansettelse av daglig leder for programmet, styret for programmet og hvordan vi jobber fram til daglig leder er på plass. Omstillingsprogrammet er på 39 millioner i perioden 2016-2022. Arbeidsutvalget for fellesnemnda i Trøndelag fylke godkjente før jul at Indre Fosen skal ha status som omstillingskommune fram til 2022 – og at de går inn med sin andel på 1,5 millioner årlig i perioden.

Kommende uke jobber vi med ansettelsesprosess for omstillingsprogrammet samt møte i partssammensatt utvalg på tirsdag, onsdag har vi møte om Hysnes og videregående. Fredag er det møte om Stadsbygd omsorgssenter.

I forrige uke ble det signert en intensjonsavtale med Color Line, der Fosen Yard designer verdens største hybrid bil- og passasjerferje.

Den får en passasjerkapasitet på rundt 2000, vil bli 160 meter lang og ha plass til rundt 500 biler. Designkontrakten vil gi mye jobb for engineerings-avdelingen på verftet – trolig 40 000 timer.

Se video av prosjektet: https://www.facebook.com/Fosenyard/videos/738135486361157/

Den 30 meter høye mobil-masten i Fevåg er under bygging. Strømfremføringen er i gang, og forventet oppkobling vil trolig skje før 17. mai.