Ordførerens info uke 6

6 feb

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: diskusjon om kommunestruktur, kulturuke og møte i felles kommunestyre (fellesnemnda).

For tiden er det en diskusjon om fremtidig kommunestruktur på Fosen, utløst av at fylkesmannen onsdag kom med sin tilråding: «Fylkesmannens primære tilråding er at Fosen blir en kommune etter 2020. Av hensyn til de pågående prosessene mellom Rissa og Leksvik bør det vurderes ikrafttreden noe senere».

Som tidligere når fylkesmannen har uttalt dette, har jeg uttalt meg positivt til én kommune på Fosen en gang i fremtida. Først og fremst er jeg selvfølgelig mest opptatt av at vi skal få til en super kommune i Indre Fosen. Det er en prosess som vi er midt inne i, og som etter mitt syn går særdeles godt. Jeg har alltid vært – og er selvfølgelig fortsatt – en av de største forkjemperne for Indre Fosen. Og om denne nye kommunen blir løsningen for all fremtid – er det etter min mening fortsatt en meget god løsning. Det er helt klart det viktigste for meg i dag.

Samtidig er det viktig at vi har tanker om framtida, og at vi også har tanker om det som foregår utenfor egen kommune. Det er fantastisk mye positivt som skjer på Fosen. Mange andre regioner misunner oss. Likevel klarer vi ikke å få til store løft på samferdsel og andre viktige samfunnsområder – fordi vi opptrer fragmentert og motarbeider hverandre. Dette går også i stor grad ut over samfunnsutviklinga – og det vi jobber med i Indre Fosen. Søndag kveld var ordførere og rådmenn samlet til en uformell diskusjon om dette.

Denne uken er det møte med Museene i Trøndelag, møte i forbindelse med omstillingsprogrammet og styringsgruppemøte om Hysnes på tirsdag. Onsdag er det enhetsbesøk på Råkvåg aldershjem og møte om fritidsklubb i Sørfjorden.

Torsdag er det først møte i formannskapet, deretter kommunestyre og fellesnemnd i Indre Fosen – med 48 representanter. Her blir det først noen saker som Rissa-politikerne behandler: budsjettkorrigering februar 2017, der det legges inn mer til barnehager, frivillighetssentral og tomt for Stadsbygd omsorgssenter – og der midlene til formannskapets pott legges over til Indre Fosen Utvikling (for å få en felles søkeportal for alle søknader), sluttrapport for Åsly skole – og disponering av midler som er til gode i prosjektet. (1 million), boligpolitisk plan ferdigbehandles, stemmekretser og åpningstider for stortingsvalget 2017, oppnevning av valgstyre for 2017, og nyvalg av kontrollutvalg i Rissa kommune etter utskifting av medlem. Deretter behandler Leksvik sine saker.

Allerede nå (nesten ett år før sammenslåingen) er det flest av de sakene som skal behandles felles i fellesnemnda; søknader til ekstern kulturbygging, kommuneadvokat i Indre Fosen kommune, organisering av pedagogisk-psykologisk tjeneste i Indre Fosen kommune, vedtekter for barnehagene i Indre Fosen, forespørsel fra Matematikkbølgen AS om å delta i et samarbeid om utviklingen av klatreskulpturen «Oktaklatre», reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune, strategisk næringsplan i Trondheimsregionen, styret i omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune, kriterier for evaluering av Indre Fosen Utvikling KF, valg av styremedlem i Indre Fosen Utvikling KF, oppnevning av politiske representanter i kulturfondstyret, kommunal konsesjon for film og videogram, valg av leder og nestleder for felles administrasjonsutvalg for Indre Fosen og møteplan for 2017 for utvalg i Indre Fosen kommune og for styret i Indre Fosen Utvikling KF.

I tillegg har vi følgende drøftingssaker: grafisk profil for Indre Fosen, behov for viltnemnd framover og felles trafikksikkerhetsutvalg. Følgende orienteringssaker har vi også: feietjenesten i Trondheim brann og redningstjeneste IKS, økonomiske utfordringer og muligheter i Indre Fosen kommune og utvikling av Indre Fosen kommune.

Fredag er det møte i kontrollutvalget.

Denne uken er det også kulturuke i Indre Fosen med mange spennende arrangement; som for eksempel: Konsert med Henning Sommerro og John Pål Inderberg, konsert med «Til Kaffen», UKM 2017 Indre Fosen og Hederskveld for kultur og frivillighet.