Ordførerens info uke 7

13 feb

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: første møte i ny fellesnemnd, uttalelse om fylkesmannens tilråding, UKM og hederskveld.

Forrige uke var det tirsdag statusmøte med Museene i Trøndelag. Prosjektet går godt, og bygget vil stå ferdig i begynnelsen av juni. Det blir et praktfullt bygg. MIST er særdeles fornøyd med byggearbeidet, og gleder seg til å ta det i bruk.

Tirsdag var det også møte i forbindelse med omstillingsprogrammet og styringsgruppemøte om Hysnes. Onsdag var det enhetsbesøk på Råkvåg aldershjem og møte om fritidsklubb i Sørfjorden. Fritidsklubben er tydelig på at de ønsker å fortsette der de er, og det blir nå gjort en gjennomgang på hvilke krav og pålegg som må oppfylles for å fortsatt kunne bruke bygget til dette formålet.

Torsdag var det først møte i formannskapet, deretter kommunestyre og fellesnemnd i Indre Fosen. Her ble det først behandlet noen Rissa-saker: budsjettkorrigering – der det ble lagt inn mer til barnehager, frivillighetssentral og tomt for Stadsbygd omsorgssenter. Formannskapets pott på kroner 380.000,- ble lagt over til Indre Fosen Utvikling (for å få en felles søkeportal for alle søknader). Sluttrapport for Åsly skole ble godkjent, og overskuddet ble avsatt til blant annet ny adkomstvei for varer til kantina. Boligpolitisk plan ble ferdigbehandlet. Antall stemmekretser blir redusert, men det blir samtidig gjort tiltak for at det totalt sett skal bli lettere å stemme. Deretter behandlet Leksvik sine saker, blant annet kontrollutvalgets innstilling om rådmann.

Allerede nå var det flest saker som ble behandlet felles i fellesnemnda. Søknadene om midler for ekstern kulturbygging ble grundig gjennomgått. Det kom et forslag om å utsette saken, men forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble derved delt ut 3,2 millioner til forskjellige tiltak, arrangement og arenaer som skal fremme kulturbygging i ny kommune. Den totale potten var på 4 millioner, og er en del av de 25 millionene vi får i engangssum for sammenslåingen. Kommuneadvokat i Indre Fosen ble tatt ut, vi besluttet at pedagogisk-psykologisk tjeneste i Indre Fosen kommune skal organiseres internt i nykommunen, vedtekter for barnehagene i Indre Fosen ble vedtatt, det samme med et utviklingsprosjekt med Matematikkbølgen AS. Vi vedtok reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune, strategisk næringsplan i Trondheimsregionen, styret i omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune og kriterier for evaluering av Indre Fosen Utvikling KF.

I tillegg drøftet vi grafisk profil for Indre Fosen, behov for felles viltnemd og trafikksikkerhetsutvalg, og vi fikk orientering om feietjenesten, økonomiske utfordringer og muligheter og utvikling av Indre Fosen kommune.

Vi vedtok også en enstemmig uttalelse om fylkesmannens tilråding; der vi ber om at den pågående sammenslåingsprosessen mellom Leksvik og Rissa respekteres. I fylkesmannens subsidiære tilråding er det lagt opp til tvangssammenslåing av kommuner på Fosen. Det er Indre Fosen sterkt uenig i.

Fredag var det møte i kontrollutvalget.

Lørdag var det UKM (Ungdommens kulturmønstring) for Indre Fosen. Jeg hadde gleden av å sitte i juryen, og ble mektig imponert over nivået og kvaliteten på det som ble prestert både på scenen – og i form av kunst. Dette lover godt for det fremtidige kulturlivet i Indre Fosen.

Søndag kveld var det duket for Hederskveld i Rissa, der mange fikk velfortjent heder: Magnar Bremeraunet, Tove Solli og Gustav Brovold. Harald Sommerseth fikk Frivilligprisen og KORissa fikk kulturprisen for 2016.

Kommende uke skal vi mandag på studietur for å få et inntrykk av hvordan Stjørdal, Verdal og Levanger jobber med næringsarbeid. Det er også møte i forbindelse med et SMB-prosjekt, der 11 små og mellomstore bedrifter har deltatt.

Tirsdag får vi besøk av Unicare på Hysnes og møte i arbeidsutvalget for Fosen regionråd. Torsdag er det møtet med fylkesmannen og statusmøte om sentrumsplanen i Rissa. Fredag er det møte i Trondheimsregionen. Her skal vi se på følgende saker; sammenslåingsprosessen mellom Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune, tettere samarbeid mellom Trondheimsregionen og Trondheim kommune i næringsutviklingssaker, program for felles formannskapssamling 23.–24. mars og årsrapportering på næringsområdet.

Ellers er det godt å se at det endelig begynner å skje noe på tomta til Strømmen Eiendom (Rema).