Ordførerens info uke 8

20 feb

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Møte med Sanner, Trondheimsregionen og formannskapsmøte.

Fra sentralt hold økes innsatsen på tidlig innsats. Det betyr at Indre Fosen får mer penger til flere lærere på 1.-4. trinn. Nå er midlene fordelt etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet til kommunene, og Indre Fosen får over 2,6 millioner. Tidlig innsats har svært stor betydning for hva elevene lærer og hvordan de utvikler seg.

Mandag var vi på studietur for å få et inntrykk av hvordan Stjørdal, Verdal og Levanger jobber med næringsarbeid. Utrolig lærerikt og spennende å se hvordan andre kommuner jobber med dette.

Tirsdag fikk vi besøk av Unicare på Hysnes. De var mektig imponert over anlegget og har en klar intensjon om å drive med rehabilitering der. Vi oppfatter Unicare som en seriøs og solid aktør, og det inntrykket ble ytterligere forsterket i møtet.

Tirsdag var det også møte i arbeidsutvalget for Fosen regionråd, der vi la planer for rådsmøtet den 3/3.

Torsdag var det møte med fylkesmannen om tilrådingen for Fosen. Det er stor enighet blant ordførerne om at vi ikke ønsker tvangssammenslåinger. Det vil sette samarbeidet tilbake. Rissa – Leksvik og Bjugn – Åfjord har gjensidige vedtak, og det er viktig at vi får fortsette med sammenslåingsarbeidet. Det ble også diskutert om vi kan få til et prosjekt for å bedre samarbeidet mellom kommunene på Fosen.

Torsdag ettermiddag møtte vi handelsnæringa for å diskutere sentrumsplanen i Rissa. Den skal være ferdig i løpet av året. Krav om grunnundersøkelser har forsinket arbeidet. Det var mange gode innspill som kom fra aktørene selv.

Fredag var det møte i Trondheimsregionen. Her var sammenslåingsprosessen mellom Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune, tettere samarbeid mellom Trondheimsregionen og Trondheim kommune i næringsutviklingssaker, program for felles formannskapssamling 23.–24. mars og årsrapport for næringsområdet. Ser vi bort fra Trondheim, er det Indre Fosen som har flest teknologibedrifter av kommunene i Trondheimsregionen. Det er imponerende! Flere enn Stjørdal.

Mandag møter ordførerne på Fosen Kommunal- og Moderniseringsminister Jan Tore Sanner for å diskutere kommunestruktur på Fosen. Budskapet her er at vi ikke ønsker tvang. Tirsdag kommer Meldal kommune på besøk for å høre om hvordan vi jobber – med kommune-sammenslåingsprosessen blant annet.

Onsdag er det styremøte i Indre Fosen Utvikling KF i Leksvika (CNC Produkter AS). Dette blir et arbeidsmøte med informasjon og drøftinger rundt nåsituasjon, framtida, arbeidsområder, finansiering og økonomi.

Onsdag er det også møte om Videregående i Vanvikan. Innstilling på tomt skal være klar til april, og vi venter nå på grunnundersøkelser i havneområdet.

Torsdag er det formannskapsmøte. Leksvik har noen få saker; søknad fra Robotic services og parkering Vanvikan samfunnshus. I felles formannskapsmøte har vi mye vi skal diskutere samfunnsutvikling (samferdsel, samarbeid Fosen, bru, ja-kommune), økonomiske utfordringer og muligheter og overføringsledning fra Stadsbygd vassverk til Vanvikans ledningsnett. Vi får også orientering om Kroa Produkter/Noris AS, årsregnskap 2016 for Leksvik kommune og for Rissa kommune og KulturCompagniet.

Det jobbes for tiden godt med Fosenbrua. Trafikkanalysen blir klar til styremøtet 1/3. da lanserer vi også nettside og relanserer facebook-siden. Tallene i trafikkanalysen ser meget lovende ut. Overraskende gode tall.