Ordførerens info uke 9

27 feb

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Møte med Sanner, formannskapsmøte og rådsmøte i Fosen Regionråd.

Mandag møtte ordførerne på Fosen Kommunal- og Moderniseringsminister Jan Tore Sanner for å diskutere kommunestruktur på Fosen; der vårt tydelige budskap er at vi ikke ønsker bruk av tvang på Fosen, samtidig som at Indre Fosen ikke skal forstyrres i vår prosess.

Senere i uken kom regjeringspartiene og støttepartiene følgende uttalelse: «Med forbehold om at det fra Fosen-kommunene kommer forslag om en større kommune som inkluderer minimum Roan og Ørland, gjør Stortinget vedtak om sammenslåing mellom Ørland og Bjugn». Det pekes da på to større løsninger; 4 kommuner på ytre Fosen eller hele Fosen. Begge deler innbefatter Ørland kommune, som vi ser i media uansett kun vil jobbe for å innlemme Bjugn – og få kommunesenter på Brekstad. Hele saken er svært beklagelig for Fosen, og vil prege samarbeidet i lang tid.

Tirsdag var Meldal kommune på besøk for å høre om hvordan vi jobber med kommune-sammenslåingsprosessen. Onsdag var det styremøte i Indre Fosen Utvikling KF på Lycro i Leksvik. Det var et veldig positivt møte, med mye informasjon om hvordan det jobbes, og en god diskusjon på hvordan vi framover jobber best for hele Indre Fosen. Det er nye spennende oppdrag og mye som skjer i næringslivet vårt om dagen, og det er viktig at utviklingsselskapet er på tilbudssiden til de som ønsker å skape noe. Fiber er også et satsingsområde på kort sikt.

Onsdag var det også møte om Videregående i Vanvikan. Det samarbeides godt med fylkeskommunene. Torsdag var det formannskapsmøte. Leksvik innvilget søknad fra Robotic services og behandlet sak om parkering i Vanvikan samfunnshus. I Rissadelen diskuterte vi salg av tomter i Hasselvika. I felles formannskapsmøte diskuterte vi samfunnsutvikling (samferdsel, arealplaner, næringsutvikling og gode tjenester). Vi diskuterte også kommunereform, økonomi og ledningsnett Stadsbygd vassverk/Vanvikan. Vi fikk orientering om Kroa Produkter, Noris AS og KulturCompagniet. Årsregnskapet 2016 for Leksvik kommune ser ut til å gå et par millioner i pluss, mens Rissa går i null. Fosenbrua ble også diskutert i formannskapet. Prosjektet med tunnel til Agdenes kan aldri erstatte bru over Trondheimsfjorden. Trafikkanalysen blir klar til styremøtet 1/3. da lanserer vi også ny nettside. Tallene i trafikkanalysen ser meget lovende ut.

Kommende uke er det også mye som skjer. Mandag er det møte i partssammensatt utvalg – der vi går i gjennom sakene til fellesnemnda 7. mars. Mandag ettermiddag avholdes det første styremøte for omstillingsprogram for næringslivet i Indre Fosen. Benjamin Schei er styreleder. Onsdag er det møte i Fosenbrua AS. Torsdag er det frokostmøte for næringslivet og fredag er det rådsmøte i Fosen Regionråd, hvor kommunereform blir diskutert. Andre tema er Samarbeidsavtale med NTNU Havrom, utviklingsarbeid på Fosen med landbruk, plan og miljø og årsmelding for Næringsalliansen.