Ordførerens info uke 10

6 mar

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Fosenbrua, Fosen Regionråd mot tvang og møte i fellesnemnda.

Mandag var det møte i partssammensatt utvalg – der vi gikk i gjennom sakene til fellesnemnda 7. mars. Mandag ettermiddag hadde vi det første styremøte for omstillingsprogrammet for næringslivet i Indre Fosen.

Onsdag var det møte i Fosenbrua AS, der vi fikk presentert en grundig trafikkanalyse.

Den viser at de fire tiltakene som ligger inne prosjektet, med bru over Trondheimsfjorden, kryssing av Stjørnfjorden og veiforbindelsene mellom fjordkryssingene og tunell på bysida gir et enormt potensiale. Dette vil gjøre at Fosen blir en del av det store bo- og arbeidsmarkedet i Trondheimsområdet, og det vil gi økt næringsaktivitet og bosetting på Fosen.

Torsdag var det frokostmøte for næringslivet, med godt oppmøte. Her fikk vi en kort presentasjon av Stadsbygd Sparebank, status på fiber, framdrift Fosenbrua, Vikingbase og renovert verksted på Rissa videregående, samt nytt fra Indre Fosen kommune.

Fredag var det rådsmøte i Fosen Regionråd, hvor kommunereform ble diskutert. I den forbindelse vedtok vi følgende uttalelse: «Fosen Regionråd støtter opp om de frivillige prosessene og vedtak i Fosenkommunene. Fosen Regionråd er prinsipielt imot bruk av tvang i kommunereformen. Samarbeidet mellom Fosen kommunene er avgjørende for vekst og utvikling i Fosenregionen. Dette samarbeidet vil ha høy prioritet også i tiden fremover. Fosen Regionråd støtter opp om og ser frem til den nye regionen Trøndelag fylke. Fosen Regionråd tar til etterretning at fylkesmannen utarbeider en ny rapport om Fosen kommune.»

En viktig samarbeidsavtale med NTNU Havrom ble signert av alle ordførerne, utviklingsarbeid for landbruk på Fosen, «Dyrk Fosen» med alle de 7 kommunene ble vedtatt, årsrapport for Næringsalliansen ble vedtatt og vi fikk informasjon om pilotprosjektet «Næringsvennlig Region».

Kommende uke er det styremøte i Siste Viking, tirsdag er det møte i fellesnemnda for Indre Fosen. Her har vi sluttbehandling av reguleringsplan for Åsheim boligfelt (ved Grønningsmarka på Stadsbygd) og sak om jakt, fiske- og viltforvaltning – tilpasning til ny politisk organisering. Ellers får vi orientering om årsregnskap 2016 for Leksvik og Rissa kommune, omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv Indre Fosen, videregående skole i Vanvikan og arealplanlegging. Vi har også en drøftingssak om økonomiske utfordringer og muligheter fra 2018.

Etterpå er det folkevalgtopplæring med følgende tema: fellesnemnda i et større samfunnsperspektiv, samspill mellom politikk og administrasjon, arbeidsmiljø og omdømme og politisk handlingsplan for omstilling i 2017.