Ordførerens info uke 11

13 mar

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: møte i fellesnemnda og studentoppgave Vikingbase.

Forrige uke var det styremøte i Siste Viking mandag, tirsdag var det møte i fellesnemnda for Indre Fosen. Her vedtok vi reguleringsplanen for Åsheim boligfelt (ved Grønningsmarka på Stadsbygd), sak om jakt, fiske- og viltforvaltning ble utsatt. Det ble valgt en styringsgruppe for utvikling av Vanvikan sentrum.

Vi fikk informasjon om omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen, videregående skole i Vanvikan og arealplanlegging. Vi hadde også gruppearbeid om økonomiske utfordringer og muligheter fra 2018. Vi fikk også informasjon om regnskap for 2016. Ingen av kommunene går i minus. Rissa går i null, mens Leksvik får et positivt resultat på nesten 2 millioner.

Etterpå var det folkevalgtopplæring med følgende tema: fellesnemndas arbeid i et større samfunnsperspektiv, samspill mellom politikk og administrasjon og godt arbeidsmiljø i fellesnemnda.

Onsdag jobbet vi for å få på plass ny daglig leder i omstillingsprogrammet. Onsdag kveld var det et særdeles flott 8. mars-arrangement i Bojersalen, med flotte innslag fra kvinner i alle aldre.

Forrige fredag hadde Vikingbase AS møte med studenter på NTNU, som presenterte sine ideer til hva dette næringsområdet kan brukes til. De så for seg en utbygging av området på Kvithyll med 40.000 kvadratmeter. Det vil være nødvendig med om lag 216.000 kubikkmeter med masser for å få til en høyde på 2,8 meter over havet.

Kommende uke er det møte i Siste Viking, styringsgruppe Mælan skole og det første folkemøte om videregående på mandag – for foreningsledere. I denne serien av folkemøter er tema blant annet studietilbud, tomtemuligheter, reiseavstander, næringsliv og samfunn.

Onsdag er det møte om læringsnettverk innvandrere, møte i Pensjonistforeninga, styremøte i KulturCompagniet og møte om videregående. Torsdag er det medvirkningsmøte for innbyggerne om videregående.