Ordførerens info uke 12

20 mar

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Felles formannskapsmøte i Trondheimsregionen, nettverkssamling i Byregionprogrammet og formannskapsmøte i Indre Fosen.

Forrige uke var det strategisamling i Siste Viking, styringsgruppe for Mælan skole og møte med lag og organisasjoner om felles videregående skole på mandag.

Onsdag var det møte i læringsnettverk innvandrere, møte i Pensjonistforeninga, og styremøte i KulturCompagniet. Her ble årsmeldinga og regnskap for 2016 godkjent. Overskuddet ble på kroner 384.000,-

Torsdag er det medvirkningsmøte for innbyggerne om videregående. Tema var blant annet studietilbud, tomtemuligheter, reiseavstander, næringsliv og samfunn. Over 100 møtte fram og bidro til mange gode innspill.

Fredag spilte vi inn en film om Hysnes som skal vises på kommunalpolitisk toppmøte i Oslo 5. april.

Kommende uke er det generalforsamling og medlemsmøte i Fosen Industriforum. Her blir det spennende foredrag; «Det nye Trøndelag tar form» ved fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, foredrag om generasjonsskifte og foredrag om arbeidsgivers styringsrett. Etterpå blir det møte med næringslivet i Indre Fosen om videregående skole.

Tirsdag er det møte i formannskapet. Her starter vi «Næringsvennlig region». Hvordan er nåsituasjon og hvordan ønsker vi framtidsbilde for næringsutviklerroller på Fosen, hvordan samarbeider man med forsknings-/utdanningsmiljøer og en rekke andre spørsmål skal vi diskutere. Vi har også gruppearbeid om blant annet samferdsel, kommunale tjenester og tomter/planer. Og så skal vi diskutere økonomiske muligheter og utfordringer for 2018. Salg av tomta til Sykestua og Smørehallen i Hasselvika kommer opp som saker.

Onsdag og torsdag er det nettverkssamling i Byregionprogrammet i Ålesund. Dette er et program Næringsalliansen i Fosen er med på. Torsdag og fredag er det felles formannskapsmøte i Trondheimsregionen. Her er det næringsliv som er hovedtema; studentoppgaver, gründermiljøet i Trondheim, innovative offentlige anskaffelser og hvilken rolle får Trondheimsregionen i de næringspolitiske strategiene – er noen av temaene som skal drøftes.

På lørdag er det 10-årsjubileum for seniordansen og russerevy.