Ordførerens info uke 13

27 mar

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: felles formannskapsmøte i Trondheimsregionen, styremøte i Indre Fosen Utvikling og Siste Viking.

Kommende uke var det generalforsamling og medlemsmøte i Fosen Industriforum. Odd Inge Mjøen, kommende fylkesrådmann i Trøndelag fylke holdt foredrag: «Det nye Trøndelag tar form».

Mandag kveld var det møte med næringslivet i Indre Fosen om videregående skole.

Tirsdag var det møte i formannskapet. Her jobbet vi med pilotprosjektet Næringsvennlig region på Fosen; hvordan næringsutviklerrollen på Fosen er nå, og hva som kan forbedres for framtida – og hvordan samarbeide mer og bedre med forsknings-/utdanningsmiljøet i Trondheim. Der jobber vi allerede godt med student- og forskningsprogram blant annet for bru over Trondheimsfjorden, Vikingbase og er i innledende fase om videregående skole og Stadsbygd skole. Men på mange andre områder kan vi også samarbeide. Det er blant annet mye vi kan gjøre her i forbindelse med næringslivet.

Vi hadde også gruppearbeid om blant annet samferdsel, kommunale tjenester og tomter/planer. Vi diskutere økonomiske muligheter og utfordringer for 2018, vi vedtok salg av tomta til Sykestua og Smørehallen i Hasselvika og MSP AS fikk innvilget et tilskudd på kr. 150 000,- fra Leksvik kommunes næringsfond.

Onsdag og torsdag var det nettverkssamling i Byregionprogrammet i Ålesund. Dette er et program Næringsalliansen i Fosen er med på. Temaet her var samfunnsutvikling og næringsutvikling.

Torsdag og fredag var det felles formannskapsmøte i Trondheimsregionen. Også her var det næringsliv som var hovedtema; studentoppgaver, gründermiljøet i Trondheim og innovative offentlige anskaffelser. Det er en stor fordel for Indre Fosen at vi er med både i Trondheimsregionen og Fosen Regionråd.

På lørdag var det 10-årsjubileum for seniordansen – som gir et viktig bidrag til folkehelsen, både gjennom fysisk aktivitet og sosialt samvær. Seniordansen har 50 aktive medlemmer, og fikk 15.000 kroner i årets budsjett som en anerkjennelse for det viktige arbeidet de gjør.

Lørdag var det også Russerevy, med mange morsomme og gode innslag. Virkelig godt prestert av russen. 

Kommende uke er det også mye som skjer. Mandag er det styremøte i Indre Fosen Utvikling. Denne gang besøker vi Servi AS Rissa. Saker denne gang er årsberetning og regnskap for Rissa Utvikling KF 2016, budsjett 2017, plan for bedriftsbesøk, skogbruksplan og felles videregående skole i Vanvikan.

Mandag er det også møte i styringsgruppa for Stadsbygd omsorgssenter, partssammensatt utvalg for Indre Fosen og styremøte i stiftelsen Siste Viking. Det er allerede mange omtaler i media om siste Viking, og mange billetter er allerede solgt. De som ønsker å se premieren må skynde seg å bestille billett.

Tirsdag skal jeg til Eid kommune i Sogn og Fjordane. Eid og Selje kommune har nettopp vedtatt å slå seg sammen, og de ønsker å høre om vårt arbeid i Indre Fosen.

Onsdag er det møte i landbruksrådet, møte med Fosenkraft om salg av aksjer, styringsmøte om videregående og Indre Fosen kulturskoles festforestilling i Vanvikan.

Torsdag og fredag arrangerer fylkeskommunen i Sør-Trøndelag plan- og politikk-konferanse der jeg holder innlegg om steds- og samfunnsutvikling.