Ordførerens info uke 14

3 apr

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Formannskap, Fellesnemnd og styremøte i Trondheimsregionen.

Mandag i forrige uke var det styremøte i Indre Fosen Utvikling på Servi. Vi behandlet årsberetning og regnskap for Rissa Utvikling KF 2016, budsjett for 2017, plan for bedriftsbesøk, skogbruksplan og felles videregående skole i Vanvikan.

Mandag var det også møte i styringsgruppa for Stadsbygd omsorgssenter, partssammensatt utvalg for Indre Fosen og styremøte i stiftelsen Siste Viking. Det har allerede vært mange omtaler i media om siste Viking, og mange billetter er solgt. De som ønsker å se premieren må skynde seg å bestille billett.

Tirsdag besøkte jeg Eid og Selje kommuner i Sogn og Fjordane – som nylig har vedtatt å slå seg sammen. Jeg fortalte om vår prosess og vårt arbeid i Indre Fosen.

Onsdag var det møte i landbruksrådet, møte med Fosenkraft om salg av aksjer, styringsmøte om videregående skole og en fantastisk festforestilling i regi av Indre Fosen kulturskole i Vanvikan.

 

Torsdag og fredag arrangerte fylkeskommunene i Trøndelag plan- og politikk-konferanse der jeg holdt innlegg om hvordan vi jobber med samfunnsutvikling.

 

Denne uken er det møte i styringsgruppen for Stadsbygd omsorgssenter.

Tirsdag er det først formannskapsmøte, deretter møte i kommunestyret og fellesnemnda. Det er mange saker som skal behandles i møtet.

Vi har følgende Rissa-saker: årsmelding og årsregnskap for 2016, overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2016 til 2017, årsmelding og årsregnskap for KulturCompagniet og Rissa utvikling, anskaffelse av renseanlegg for avløp – Kvithyll, sluttbehandling av reguleringsplan for fylkesvei 717 Rørvik fergekai, justering av handlingsdelen til kommunedelplan trafikksikkerhet, innbyggerinitiativ gang- og sykkelvei i Reinsgrenda, 2 saker fra Kontrollutvalget og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i perioden 2017 – 2019.

Leksvik behandler blant annet avvikling av PPT Inderøy og Leksvik IKS og oppfølging – arbeidsforhold Kai Terje Dretvik.

For Indre Fosen har vi følgende saker: tilpasning til ny politisk organisering for trafikksikkerhetsarbeid og jakt, fiske- og viltforvaltning, primærsykehus Indre Fosen, politisk handlingsplan for omstilling i 2017, nytt styre og vedtektsendring i KulturCompagniet KF og søknad om midler til Den siste viking 2017.

Følgende orienteringssaker har vi: næringsliv i Indre Fosen, info om Lycro og ITAB, Fosen Innovasjon, Indre Fosen Utvikling, kommuneblomst for Indre Fosen kommune, utvalgsarbeid og utvikling av Indre Fosen kommune.

Torsdag er det styremøte for omstillingsprogrammet for næringslivet.

Fredag er det styremøte i Trondheimsregionen, der vi blant annet skal diskutere samferdsel med ledelsen i STFK og AtB, få orientering om Hell Arena og behandle sak om forsker i bedrift og årsrapport for 2016.

I forrige uke ble det klart at Fosen Naturvernforening ikke fikk medhold på klage i forbindelse med den planlagte motocrossbanen i Gurulia i Hasselvika. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre.