Ordførerens info uke 15

7 apr

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Formannskap, Fellesnemnd og styremøte i Trondheimsregionen.

Forrige uke var det møte i styringsgruppen for Stadsbygd omsorgssenter. Tirsdag var det først formannskapsmøte, deretter møte i kommunestyret og fellesnemnda. Det var svært mange saker som ble behandlet i møtet.

Årsmelding og årsregnskap for 2016 for kommunene og Indre Fosen ble godkjent, årsmelding og årsregnskap for KulturCompagniet og Rissa utvikling ble godkjent – begge med positivt resultat, anskaffelse av renseanlegg for avløp på Kvithyll ble behandlet, og P. Bakøy AS ble vedtatt som totalentreprenør for bygging av nytt kloakkrenseanlegg på Kvithyll, med Salsnes Filter AS som prosessleverandør.

Reguleringsplan for fylkesvei 717 Rørvik fergekai ble vedtatt med et tillegg om at vi ønsker flere parkeringsplasser,

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2014-2026 ble vedtatt, det ble ikke gjort vedtak om at kommunen skal stå for reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Reinsgrenda, det ble vedtatt avvikling av PPT Inderøy og Leksvik IKS fordi vi ønsker å ha denne tjenesten internt i ny kommune. Oppfølging av arbeidsforhold Kai Terje Dretvik ble behandlet.

Arealutvalget får ansvar for kommunens trafikksikkerhetsarbeid med et rådgivende trafikksikkerhetsutvalg (TSU Indre Fosen) som fast underutvalg. Sak om jakt, fiske- og viltforvaltning ble utsatt, det ble vedtatt at primærsykehus for Indre Fosen blir St Olavs Hospital, KulturCompagniet KF blir et selskap for Indre Fosen fra 01.01.18 og nytt styre og vedtektsendring fra da av ble vedtatt. Søknad om midler til Den siste viking 2017 ble vedtatt.

Tirsdag markerte Stadsbygd Sparebank sitt 125-årsjubileum.

 

Tirsdag kveld markerte Llions sitt 100-årsjubileum med en fantastisk flott Mangfoldskveld i en fullsatt Bojersal. Her var det mange flotte innslag og mye spennende, god mat som ble servert.

 

Fredag var det styremøte i Trondheimsregionen, der vi blant annet diskuterte samferdsel med ledelsen i STFK og AtB, fikk orientering om Hell Arena og behandlet saker om forsker i bedrift og årsrapport for 2016.

Kommende uke er det påskeferie.