Ordførerens info uke 16

18 apr

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: ett Fosen-utredningen presenteres og møte om fiber og mobil.

Da håper jeg alle har hatt en flott påskeferie!

Denne uken drar vi til Steinkjer på tirsdag. Da er det møte med fylkeskommunene. Fiber, mobil og bredbåndsdekning står på programmet. Både Rissa og Leksvik har satt av investeringsmidler til dette formålet, slik at det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med fylkeskommunen for at vi skal få til mest mulig på dette området framover. Hovedtema på møtet er hovedledningene for fiber fra Leksvik til Vanvikan og Rissa – Hasselvika – Fevåg.

Onsdag er det styremøte i Siste Viking. Her jobber vi med budsjett og økonomi, vi får en oppdatering på billettsalget, og strategidokument og markedsføringsplanen skal gjennomgås.

Onsdag er det også møte i forbindelse med videregående skole, der vi skal ta en gjennomgang av rapporten som lages.

Torsdag er det styringsgruppemøte for Stadsbygd og Mælan skoler, og det er møte i felles administrasjonsutvalg for Indre Fosen.

Torsdag er det også samling for Fosen Regionråd i forbindelse med presentasjonen av ett Fosen-utredningen. Deretter kommer NIVI med sine anbefalinger. Deretter diskuteres videre oppfølging av utredningen – og kommentarer fra kommunene.

Torsdag kveld er det møte i Rissa Idrettsråd.

Fredag møter vi Verran kommune, for å diskutere og utveksle erfaringer relatert til kommunesammenslåing. De har vedtak om å slå seg sammen med Steinkjer 01.01.20.

Ellers begynner Basishallen å bli ferdig. Den blir utrolig flott. Rissahallen har gjort et meget godt arbeid i forbindelse med denne hallen.

… med en splitter ny, moderne, innendørs skytebane!