Ordførerens info uke 17

24 apr

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: NIVI-analyse for regionkommune presenteres kommunestyrene på Fosen, formannskapsmøte og gjenvisitt til Ungarn i EU-prosjekt.

Forrige uke var vi på Steinkjer for å jobbe med fiber. Et godt møte, der tema er hvordan vi som kommune kan investere i fiber og anskaffelsesprosessen. Fiber er særdeles viktig framover, og et av satsingsområdene for Indre Fosen.

Onsdag var det styremøte i Siste Viking. Her gikk vi gjennom budsjett, økonomi, sponsorer, billettsalg, strategidokument og markedsføringsplanen.

Onsdag var det også møte i forbindelse med videregående skole, der vi gikk gjennom rapporten. Den legges nå fram for formannskap og kommunestyre.

Torsdag var det styringsgruppemøte for Stadsbygd og Mælan skoler. Begge plasser jobber vi med hvor elevene skal være i selve byggeprosessen. For Stadsbygd sin del vil det parallelt med anbudskonkurransen være studentoppgave med 4. års arkitektstudenter fra NTNU som jobber med sine løsninger. Utvelgelse av entreprenør for Mælan vil foregå i juni. Det var også samling for Fosen Regionråd i forbindelse med presentasjonen av ett Fosen-utredningen og NIVI sine anbefalinger. Deretter diskuterte vi videre oppfølging av utredningen. I første omgang blir det en presentasjon av utredningene for kommunestyrene.

Torsdag besøkte vi også NTNU, der vi diskuterte et forskningsprosjekt knyttet til videregående skole.

Fredag møtte vi Verran kommune for å diskutere og utveksle erfaringer relatert til kommunesammenslåing. De har vedtak om å slå seg sammen med Steinkjer 01.01.20.

Kommende uke er det gjenvisitt i Ungarn på et EU-prosjekt mandag til onsdag. Temaet i dette prosjektet er stedsutvikling, turisme, håndverk, kulturminner og kortreist mat.

Torsdag er det formannskapsmøte. Rissa har følgende saker: tider for forhåndsstemming – stortingsvalget 2017 og valg av opptellingsmåte – stortingsvalget 2017. Leksvik behandler risiko- og sårbarhetsanalyse, plan for oppsetting av vegnavnskilt og Hindrem Stavkirke – overdragelse av eiendommen. Vi har rapport om utviklingsarbeid for videregående skole i Vanvikan som Indre Fosen-sak, samfunnsutvikling i Indre Fosen som drøftingssak; og følgende orienteringssaker: Innherred Renovasjon, Fosen Renovasjon og Regionkommune på Fosen.

Torsdag kveld møtes kommunestyrene på Fosen for å få en gjennomgang av NIVI’s utredning for en kommune på Fosen.

Fredag skal jeg til Leikanger for å holde foredrag om kommunesammenslåing for kommunestyrene i Leikanger, Balestrand og Sogndal.