Ordførerens info uke 18

2 mai

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: NIVI-analyse for regionkommune ble presentert for kommunestyrene på Fosen, formannskapsmøte og gjenvisitt til Ungarn i EU-prosjekt.

I forrige uke var det gjenvisitt i Ungarn på et EU-prosjektet «FolkCtraft» mandag til onsdag. Kommunen vi samarbeider med heter Hajdúböszörmény, og ligger øst for Budapest. Her var vi med på åpningsseremonien til et nytt håndverksmuseum – som de har fått finansiert 85 % av gjennom dette EU-prosjektet.

Torsdag var det formannskapsmøte, der vi for Rissa sin del vedtok tider og opptellingsmåte for stortingsvalget 2017. Leksvik vedtok risiko- og sårbarhetsanalyse, plan for oppsetting av vegnavnskilt og overdragelse av eiendommen Hindrem Stavkirke. Sammen vedtok vi rapport om utviklingsarbeid for videregående skole i Vanvikan, vi jobbet med samfunnsutvikling for Indre Fosen; og vi fikk orientering fra Innherred Renovasjon og Fosen Renovasjon. Vi diskuterte også Regionkommune på Fosen.

Torsdag kveld møttes kommunestyrene på Fosen for å få en gjennomgang av NIVI’s utredning om én kommune på Fosen. Den behandles politisk torsdag 11. mai hos oss. Dette er ikke noen enkel sak for kommunene på Fosen, samtidig som vi ser at en stor kommune (den nest største i Trøndelag) vil gjøre det enklere å løfte de store samfunnsutviklingsprosjektene vi har framover. (Bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden, arbeidsgiveravgift, etc). Det beste hadde etter mitt syn vært om Fosen ble fredet en stund framover, slik at vi hadde sluppet tvangssammenslåingene som er forespeilet.

Fredag besøkte jeg kommunestyrene i Leikanger, Balestrand og Sogndal – for å fortelle om våre erfaringene så langt i sammenslåingsprosessen i Indre Fosen. Slike oppdrag er særdeles spennende og lærerike.

Kommende uke er det 1. mai på mandag, tirsdag er det planleggingsmøte for valget 2017. tirsdag møtes også administrasjonsutvalget for Indre Fosen og styringsgruppa for omsorgssenter på Stadsbygda.

Onsdag er det informasjonsmøte om kommunesammenslåing for elever, introdeltakere og flyktninger og møte i FosenKraft og torsdag er det møte om kvalifisering og overgang til arbeidsliv for flyktninger.