Ordførerens info uke 19

8 mai

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Fellesnemnd med mange viktige saker, blant annet felles kommune på Fosen, 100-årsdag og frigjørings- og veterandag.

Mandag var det 1. mai, tirsdag var det planleggingsmøte for valget 2017. Det var også det aller første møtet i administrasjonsutvalget for Indre Fosen og møte i styringsgruppa for omsorgssenter på Stadsbygda.

Onsdag var det informasjonsmøte om kommunesammenslåing for elever, introdeltakere og flyktninger. Her fortalte vi om prosessen og hva vi jobber med i den nye kommunen.

Torsdag var det møte om kvalifisering og overgang til arbeidsliv for flyktninger, og på ettermiddagen var det feiring av ei særdeles sprek dame, Astrid Fallrø, som ble 100 år. Gratulerer så mye!

Fredag diskuterte vi regionkommune med Fellesforbundet og fikk en orientering av NAV om deres arbeid med struktur i Indre Fosen kommune.

Kommende uke er det Frigjørings- og veterandag mandag, der jeg deltar på Fagdag med veteranfamilien som tema på Ørlandet. Det er Fosen Næringsallianse i samarbeid med Strategisk arena for militært-sivilt samarbeid Fosen som arrangerer.

Tirsdag er det møte mellom Fosenbrua AS og fylkesdirektør for samferdsel Sør-Trøndelag, strategisjef Statens vegvesen Region midt, avdelingsdirektør vegavdeling Sør-Trøndelag og byplankontoret Trondheim kommune om dette viktige prosjektet.

Tirsdag er det også møte mellom ordførerne i Trondheimsregionen og fylkesordføreren i Sør-Trøndelag og fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag.

Onsdag er det «ny i Rissa»-møte og møte i FosenKraft.

Torsdag er det møte i kommunestyret/fellesnemnda. Den viktigste saken er utvilsomt villighetserklæring for sammenslåing til én Fosen-kommune. Her er innstillinga at fellesnemnda støtter en framtidig etablering av Fosen kommune, vedtar villighetserklæringa og at vi etablerer Fosen kommune fra 2022. Ser at Fosna-Folket har en uhøytidelig spørring blant sine lesere om hva de synes om én kommune på Fosen:

 

I fellesnemnda behandler vi ellers følgende saker: rapport om utviklingsarbeid for videregående skole i Vanvikan, søknad om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak – der vi kan søke om 5 millioner fordi vi slår oss sammen. Det innstilles på at Fosenbrua AS får kr 1 million og at forskuttering fylkesveien over Kråkmo får kr 4 millioner. Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune skal behandles, det samme med valg av leder og nestleder for styret i KulturCompagniet KF, revidert budsjett for Indre Fosen utvikling KF 2017, høringsuttalelse om formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede, samarbeid mot svart økonomi – strategiske grep for å hindre arbeidslivskriminalitet ved offentlige anskaffelser, omlegging av takst og rabattstruktur for Fosenvegene AS, Krinsvatnet bomstasjon. Her er det foreslått at takstene blir kr. 80,- for takstgruppe 1 og at det innføres passeringstak på 40 passeringer pr måned. Ellers får vi en sak fra kontrollutvalgene om søknader til ekstern kulturbygging. Vi har følgende orienteringssaker: Lycro AS, Fosen Innovasjon, Indre Fosen Utvikling KF, næringsliv i Indre Fosen og Perler på en snor, og utvikling av Indre Fosen kommune.

I Rissa kommunestyre skal vi behandle reguleringsplan for Stadsbygd omsorgssenter – sluttbehandling og få orientering om status for Stadsbygd omsorgssenter.

Det blir også sluttbehandling av reguleringsplan for Hafellbakkan boligområde.

Leksvik behandler følgende: Reguleringsendring Vanvikan Havna Øst – sluttbehandling og endring av Innherred Renovasjon IKS sin selskapsavtale.

Fredag er det styremøte i Fosen Regionråd, der også kommunereform på Fosen er den viktigste saken. Ellers skal vi innom: Styrk Fosen, budsjettet til Digital Døgnåpen Forvaltning, sluttrapport forstudie Næringsvennlig Region – Fosenpilot og konstituering av daglig leder i Fosen Regionråd.