Torsdag 15/11

15 nov

I dag er det kommunestyremøte, der følgende saker står på dagsorden.

  • Rådmannens forslag til økonomi- og handlingsplan 2013- 2016 og budsjett 2013.
  • Informasjon om buss og hurtigbåt ved Atb v/plan- og driftssjef Harald Storrønning.
  • Ny visjon for Rissa kommune
  • Informasjon fra Rissa utvikling KF v/daglig leder Olbert Aasan.
  • Bygg og eiendom – overskridelse av budsjett og forslag til tiltak
  • Politisk rolleavklaring i plansaker
  • Fastsetting av valgdagen for Stortings- og Sametingsvalget 2013
  • Valg av valgstyre for Stortings- og Sametingsvalget 2013