Ordførerens info uke 20

15 mai

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Fellesnemnd og møte i Fosen Regionråd

Forrige uke var det Frigjørings- og veterandag mandag, der jeg deltok på Fagdag med veteranfamilien som tema på Ørlandet. Det var Fosen Næringsallianse i samarbeid med Strategisk arena for militært-sivilt samarbeid Fosen som arrangerte.

Tirsdag var det møte mellom Fosenbrua AS og representanter fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Statens vegvesen Region midt, Trondheim kommune og fylkesmannen om dette viktige prosjektet.

Onsdag var det møte i gruppa «ny i Rissa», der vi diskuterte hva vi skal gjøre for at de som flytter til Rissa får god informasjon om lag, foreninger og alle muligheter vi har her.

Torsdag var det møte i kommunestyret/fellesnemnda. Den viktigste saken var utvilsomt villighetserklæring for sammenslåing til en Fosen-kommune. I begge kommunestyrene gjorde vi samme vedtak, som sa at vi ønsker å bli fredet, slik at vi kan fullføre sammenslåingsprosessen vi er inne i, og deretter se på mulighetene en regionkommune på Fosen mer håndfast og konkret vil kunne gi oss.

I fellesnemnda vedtok vi rapport om utviklingsarbeid for videregående skole i Vanvikan, søknad om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak fordi vi slår oss sammen. Fosenbrua AS får kr 1 million og forskuttering fylkesveien over Kråkmo får kr 4 millioner, dersom søknaden blir innvilget. Og det har vi stor tro på. Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune ble vedtatt. Her skal det gjøres enklere for studenter å delta på politiske møter. Vegard Heide ble valgt som leder og Barbro Hølaas Vang som nestleder for styret i KulturCompagniet KF fra nyttår. Vi vedtok revidert budsjett for Indre Fosen utvikling KF 2017 og en høringsuttalelse om formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede – samt en uttalelse om samarbeid mot svart økonomi og en uttalelse om at pass i framtida skal kunne utstedes i Indre Fosen. Vi vedtok å ikke gå inn for omlegging av takst og rabattstruktur for Fosenvegene AS, Krinsvatnet bomstasjon. Her var det foreslått at takstene skulle økes til kr. 80,- for takstgruppe 1, men at forhåndsinnbetalinga skulle opphøre. Vi behandlet en sak fra kontrollutvalgene om søknader til ekstern kulturbygging. Vi fikk orientering om Lycro AS, Fosen Innovasjon, Indre Fosen Utvikling KF, næringsliv i Indre Fosen og Perler på en snor.

I Rissa kommunestyre vedtok vi reguleringsplanene for Stadsbygd omsorgssenter og Hafellbakkan boligområde. Leksvik vedtok reguleringsendring for Vanvikan Havna Øst og endring av selskapsavtale med Innherred Renovasjon.

Fredag var det styremøte i Fosen Regionråd, der vi oppsummerte de vedtak kommunestyrene hadde gjort i forbindelse med kommunereformen. Ellers vedtok vi «Styrk Fosen» som er et nytt plan- og miljø-prosjekt. Budsjettet for videreføring av Digital Døgnåpen Forvaltning ble vedtatt, sluttrapport for forstudie i pilotprosjektet Næringsvennlig Region ble vedtatt, og at vi skal få ny sak på å gå videre med forprosjekt på dette.

Torun Skjervø Bakken ble konstituert som daglig leder i Fosen Regionråd.

Kommende uke er det møte i Siste Viking og KS- og Fylkesmannens vårkonferanse på tirsdag, onsdag er det 17. mai. Torsdag skal vi ha en gjennomgang på status for bolig- og næringstomter i Rissa sentrum.