Flere innbyggere i Rissa

18 nov

Rissa har fått 91 flere innbyggere i år. Nå er vi blitt 6634 innbyggere totalt. Siste kvartal har vi blitt 7 flere

Bjugn kommer på andreplass med 76 flere innbyggere. Åfjord har fått 37 færre innbyggere i år

Folkemengde Endringer hittil   i 2012 Folkemengde
01.01.2012 Folketilvekst 01.10.2012
1624 Rissa 6 543 91 6 634
1627 Bjugn 4 584 76 4 660
1621 Ørland 5 119 18 5 137
1632 Roan 987 16 1 003
1633 Osen 1 020 -8 1 012
1718 Leksvik 3   527 -11 3   516
1630 Åfjord 3 257 -37 3 220