Ordførerens info uke 21

22 mai

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Næringsrådet i Trondheimsregionen møter Indre Fosen Utvikling, og formannskapsmøte.

Forrige uke var det møte i Siste Viking på tirsdag. Over 2000 billetter er allerede solgt. Tirsdag var det også vårkonferanse på Lerkendal  med KS og Fylkesmannen som arrangør. Her gikk vi gjennom kommuneproposisjonen 2018, hvordan det går med kommunereformen, digitalisering i kommunal sektor, og Stig Inge Bjørneby holdt til slutt et godt foredrag om kulturbygging i RBK.

Onsdag var det 17. mai. En fantastisk flott dag, med mange aktiviteter og mye folk.

Torsdag hadde vi en stor gjennomgang på status for bolig- og næringstomter. Dersom private aktører ikke klarer å realisere sine felt, må kommunen inn og hjelpe til. Det er svært viktig at vi til enhver tid har ledig areal og attraktive boligtomter.

Fredag hadde vi møte for å planlegge opplegg for ungdomsskoleelevene i forbindelse med siste Viking.

Kommende uke er det styringsgruppemøte for Stadsbygd skole på mandag. Det er også INTRO-kurs og oppstartsamling i omstillingsprogrammet for næringslivet.

Tirsdag er det formannskapsmøte i Indre Fosen. Her ser vi på saker som samfunnsutvikling (4 grupper: næring, boligtomter, samferdsel, kommunale tjenester/økonomi), og vi har orienteringssaker om legetjenester i Indre Fosen kommune, velferdsteknologi og Fosen Helse IKS. Rissa behandler sak om Bakøy AS får kjøpe «Sneppen» (2 mål på Leira), mens Leksvik behandler kjøpekontrakt for gangvei (Hønnås), kjøpekontrakt vedrørende veg (Vanvikan) og søknad om støtte fra kommunalt næringsfond (Haandfast AS).

Det er også generalforsamling i Noris AS og Kroa AS.

Onsdag er det møte i Indre Fosen Utvikling. Der behandler vi 13 søknader, struktur og for Indre Fosen Utvikling, vi drøfter håndtering av næringsfond Rissa, budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2022 og vi får informasjon om omstillingsprogrammet og fiber/mobildekning. Siste del av møtet vil være sammen med næringsrådet i Trondheimsregionen.

Torsdag er det Botn Rundt.