Ordførerens info uke 22

29 mai

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: møte med Næringsrådet i Trondheimsregionen, møte i Indre Fosen Utvikling, formannskapsmøte og åpning av bryggeutstillingen.

Forrige uke var det åpning av bryggeutstillingen i Råkvåg på lørdag, med flott tale av Geir Småvik. Som vanlig var det svært mange som møtte opp. Årets utstilling er flott!

Mandag var det INTRO-kurs og oppstartsamling i omstillingsprogrammet for næringslivet. Planen er at vi skal ha alt klart for å sette i gang dette prosjektet i august. Daglig leder, Vidar Johansen, er på plass. Pengene (6 millioner) for 2017 er på plass. Hovedmålet med programmet er å bidra til at Indre Fosen skal få 350 flere arbeidsplasser i løpet av de 6 årene omstillingen varer.

Tirsdag var det formannskapsmøte i Indre Fosen. Her jobbet vi videre med de viktigste sakene for samfunnsutvikling (næring, boligtomter, samferdsel, kommunale tjenester/økonomi). Vi ønsker to saker til neste kommunestyremøte om tomter. En prinsippsak der vi bestemmer hvordan kommunen kan hjelpe private tomteeiere med å realisere sine utbyggingsplaner – og en egen sak på Malenaaunet i Rissa sentrum.

Vi fikk orientering om legetjenester i Indre Fosen kommune, velferdsteknologi og Fosen Helse IKS. Rissa vedtok at Bakøy AS får kjøpe 2 mål på Leira, mot å opparbeide sti der. Leksvik vedtok kjøpekontrakt for gangvei (Hønnås), kjøpekontrakt vedrørende veg (Vanvikan) og innvilget søknad om støtte fra kommunalt næringsfond til Haandfast AS.

Det var også generalforsamling i Noris AS og Kroa AS. Her er det en forventning fra eierne om at selskapene skal slå seg sammen, og generalforsamlingen gav også grønt lys for at Noris kan flytte til Rissa (Sentrum – Leira-området).

Onsdag var det møte i Indre Fosen Utvikling. Her behandler vi 13 søknader om tildeling fra næringsfondet, som totalt fikk 95.000,-. Struktur og budsjett (2018) for Indre Fosen Utvikling ble drøftet. Vi fikk informasjon om omstillingsprogrammet og fiber/mobildekning. Her er det for tiden en massiv satsing for tiden, med totalt 14 angrepspunkt for Indre Fosen. Kommunestyrene har bevilget store beløp til fiber- og mobilsatsingen, men det blir snart behov for ytterligere bevilgninger.

Siste del av møtet i Indre Fosen Utvikling var sammen med næringsrådet i Trondheimsregionen. Vi informerte om vårt arbeid for næringsutvikling. De var overrasket over at vi i den nye kommunen totalt har 20,5 stilling som jobber innenfor området (Indre Fosen Utvikling + Fosen Innovasjon + omstillingsprogrammet) og alle forsknings- og utviklingsprosjektene vi er med på.

Det var et særdeles spennende møte, med mange aktuelle tema; velferdsteknologi, reiselivssatsing (Visit Trondheim), digitalisering av saksbehandling, studentoppgaver, landbruk, innovative offentlige anskaffelser, innovasjon i miljøpakken (og Fosenbrua), marin strategiplan for Trøndelag, og mye, mye mer.

Torsdag var det Botn Rundt. Værforholdene tatt i betraktning var det et godt oppmøte. Det ble satt løyperekord på kvinnesiden, og Thomas Fremo og Ørjan Kjeldsli kom på 1. og 2. plass på herresiden.

Fredag var det møte mellom Indre Fosen og Fosen Renovasjon for å diskutere avtaler innen slam og renovasjon. Dette kommer opp som sak i neste fellesnemnd.

Kommende uke er det møte i styringsgruppa for Stadsbygd skole – samt eiermøte i FosenKraft AS. Tirsdag er det møte i arbeidsutvalget til Fosen regionråd og møte i Dyrk Fosen. Tirsdag og onsdag er det samling i Næringsalliansen på Fosen. Onsdag feirer også Roan 125-årsjubileum. Fredag har Trønderenergi samling på Hysnes.