Ordførerens info uke 24

12 jun

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: møte i fellesnemnda, Fosen regionråd og generalforsamling i Fosenbrua AS.

Forrige uke var det møte om eksterne avtaler på tirsdag. Onsdag var det generalforsamling og styremøte i Fosenbrua AS. Her behandlet vi årsberetning og regnskap. Totalt har vi nå en aksjekapital på kr. 3.835.000,-. I tillegg kommer det en million fra Indre Fosen og 400.000,- fra Fosen Regionråd. Da er vi oppe i 5.235.000,-. LMG Marin AS informerte om kostnadseffektive lave flytebroer og Deloitte om finansieringskonsepter.

Onsdag var det  også møte i styringsgruppen for omstillingsprosjektet for næringslivet, der vi vedtok retningslinjer for tildeling av midler. Vi ser at de 3 millionene vi brukte i 2016 på Vikingbase, Fosen Yard og Hysnes har gitt viktige bidrag for å skape fremtidige arbeidsplasser, og vi er svært opptatt av at det samme skal skje med de 6 millionene vi har til rådighet i 2017.

Torsdag var det først formannskapsmøte, deretter møte i kommunestyret/fellesnemnda. Hovedtema for møtet var areal, og vi drøftet hvordan vi skal få plass flere attraktive boligtomter i den nye kommunen. I etterkant av møtet ble det sendt ut en sak der det innstilles på at vi skal bruke 10 millioner på å få i gang nytt boligområde på Malenaaunet i Rissa sentrum.

Begge kommuner behandler sine tertialrapporter som viser at vi tilnærmet går i balanse i 2017. Vi vedtok en sak om feiing og tilsyn av fritidsboliger. Av sammenslåingspengene vi har fått ble det lagt inn 5 millioner til IKT-sammenslåing og 1,5 millioner til omstillingsprogram for næringslivet. Det ble besluttet å gå videre med slamløsning i Fosen Renovasjon, mens vi fortsetter med delt renovasjonsordning inntil videre (Fosen/Innherred Renovasjon). Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Indre Fosen kommune og retningslinjer for grunnskoleskyssen i Indre Fosen kommune ble vedtatt, Ramsløk blir kommuneblomst for Indre Fosen. Nye vedtekter for Leksvik frivilligsentral ble vedtatt. Det samme med mandat for trafikkfaglig råd, organisering av jakt-, fiske- og viltforvaltning og reglement for administrasjonsutvalget i Indre Fosen.

I Rissa vedtok vi en avtale om  kjøp av tomt i forbindelse med Stadsbygd omsorgssenter – slik at vi slipper å ekspropriere. Rammene til fiberutbygging ble utvidet med 1,3 millioner for å starte på hovedlinjen til Hasselvika/Fevåg. Det er svært stor aktivitet på fiber- og mobil utbygging, med 14 angrepspunkter rundt om i kommunen.

Vi fikk også informasjon om omstillingsprogrammet, presentasjon av ITAB og Fosen Regionråd, samt orientering om mat-strategi for Indre Fosen kommune.

Fredag var det styre- og rådsmøte i Fosen Regionråd. Årsmelding og regnskap ble godkjent, og det er igjen stor aktivitet i regionrådet.  Det ble vedtatt å gå inn med kr 400.000 i Fosenbrua AS, avtale mellom Fosen lensmannsdistrikt og Fosenkommunene ble signert, og til slutt hadde vi en god diskusjon med leder i fellesnemda for Trøndelag fylkeskommune, Anne Marit Mevassvik, og fylkesrådmann Odd Inge Mjøen om hvordan Fosen skal samarbeide med den nye fylkeskommunen.

Kommende uke er det konferanse på Lillestrøm om fremtidens lokaldemokrati. Her er tema blant annet hvordan vi skal videreutvikle lokaldemokratiet i kommunen, politisk organisering og arbeidsmåter, bruk av digitale løsninger og sosiale medier – og medvirkningsordninger, bruker- og innbyggermedvirkning, inkludert bruk av digitale løsninger. Onsdag får vi besøk av Steinkjer og Verran kommuner. Onsdag kveld er det kreftløp. Torsdag skal jeg til Os og Fusa kommuner for å fortelle om våre erfaringer med kommunesammenslåing, og fredag er det møte i Trondheimsregionen. Lørdag og søndag er det Leksvikmartnan.

 

  • nILZ

    Hva går prosjektet hovedlinje til Hasselvika/fevåg ut på? Det finnes allerede fiber infrastruktur i dette området, det er fiber levert på skolen f.eks.