Ordførerens info uke 25

19 jun

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: møte i formannskapet, åpning av Basishallen og åpning av nytt kystkulturmuseum på Kystens Arv.

Forrige uke var det konferanse på Lillestrøm om fremtidens lokaldemokrati. Her var tema blant annet hvordan vi skal videreutvikle lokaldemokratiet i kommunen – og bruke digitale løsninger for å få til bedre medvirkning av innbyggerne.

Onsdag fikk vi besøk av Steinkjer og Verran kommuner. Her diskuterte vi erfaringer rundt kommunesammenslåing.

Onsdag kveld var det Kreftløp og avslutning for studiespes-elevene på Rissa videregående skole.

Torsdag besøkte jeg felles kommunestyremøte i Os og Fusa kommuner for å fortelle om våre erfaringer med kommunesammenslåing, og fredag var det møte i Trondheimsregionen. Her jobbet vi med revidering av målene i Bymiljøavtalen. Framover blir det viktig for oss å samarbeide om denne, slik at bru-planene våre ikke blir oppfattet som et hinder for kravet om 0-vekst av biler inn til byen. I samferdselspolitisk fundament – årlig revidering – er bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden tatt med. Vi fikk en orientering om nye takstsoner fra AtB. På buss legges det opp til at Indre Fosen blir med i sone 2, mens resten av Fosen tilhører sone 3. Det betyr at det vil koste 25,50 per tur fra Indre Fosen til Trondheim med månedskort.

Fredag kveld var det offisiell åpning av Basishallen. To ekstraordinært flinke idrettsmiljø i Rissa får dermed den arenaen de fortjener. Turn er et fyrtårn i rissaidretten. 200 barn og unge stiller opp på treningene. Forrige helg var det barnekretsturnstevne for Sør-Trøndelag i Trondheim, der den desidert største og flinkeste troppen var fra Rissa. Det andre ekstraordinære miljøet som får de fasilitetene de fortjener er skyttermiljøet.
Det her blir et av landets mest moderne arenaer – pluss at det er flotte sosiale rom som vil videreføre det gode sosiale miljøet skytterlaget har. Mange år stiller Rissa skytterlag med den største delegasjonen på landsskytterstevnet.

Hallen inneholder mye mer enn det. For kommunen så er det en ny gymsal – som erstatter den gamle på Åsly, og det er en flott arena også for alle andre idretter som vil trene motorikk og koordinasjon, kroppsbeherskelse, styrke og balanse. Samt arealer for volleyball, fotball, basket eller hockey. Og flotte garderober.

Per Brovold (Rissahallen), Tove Solli (Rissa IL – Turn), Svein Arne Dyrendahl (Rissa Skytterlag) og Tor Einar Sunde (Petter Bakøy AS) fikk velfortjent ros for alt de har gjort for å få på plass hallen. Det har vært en formidabel dugnadsinnsats under bygging av hallen. Fra Rissa kommune ble det gitt en gave på 230.000,- til utstyr.

Lørdag og søndag var det Leksvikmartnan, med mye folk – og ca 50 boder. Søndag var det Klosterdag.
Kommende uke skal jeg til Frøya på mandag. Her blir det flere bedriftsbesøk. Tirsdag er det møter i Trondheim om Fosenbrua og generalforsamling i FosenKraft.
Torsdag er det møte i Formannskapet. Her behandler vi boligpolitisk plan for Indre Fosen 2018 – 2026 og høringsuttalelse på tilbudsstruktur videregående i nye Trøndelag fylke. Vi har drøftingssaker på eksterne avtaler, havneorganisering (Trondheim Havn), krisesenter og lærlingeordning. Som vanlig diskuterer vi samfunnsutvikling i Indre Fosen. (Næring, boligtomter, samferdsel og kommunale tjenester). Samferdsel blir hovedtema dette møtet. Vi skal også ta en gjennomgang på arbeidsmiljø og sykefravær – og evaluere fellesnemnd og felles formannskapsmøter. Leksvik behandler følgende saker: kjøp av omsorgsleiligheter Rønningstrand, sentrumsutvikling og utbygging Vinnajordet, fiber fra NTE til kommunale utleieboliger/leiligheter med postnummer 7120, Johro AS – Søknader om kommunalt næringsfond (Johro AS og Leksvik båtforening). Det blir en orientering om fiber Leksvik – Vanvikan, og Rissa behandler en sak om utleie av areal til nydyrking på Kvithyll.

Torsdag kveld er det offisiell åpning av nytt museumsbygg på Kystens Arv. Fredag og lørdag fortsetter det med mange arrangementer i forbindelse med åpningshelga.

Fredag er det Frokostmøte på Landgangen, Vanvikan.

Lørdag er det Solfjordfestival i Sørfjorden.