Ordførerens info uke 26

26 jun

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: møte i formannskapet og åpning nytt kystkulturmuseum på Kystens Arv.

Forrige uke startet med bedriftsbesøk på Frøya, blant annet Måsøval fiskeoppdrett og Eidsvåg rederi.  Tirsdag var det møter i Trondheim om Fosenbrua og generalforsamling i FosenKraft.

Torsdag var det møte i Formannskapet. Her behandlet vi boligpolitisk plan for Indre Fosen 2018 – 2026. Vi drøftet eksterne avtaler, havneorganisering (Trondheim Havn), krisesenter og lærlingeordning. Som vanlig diskuterer vi samfunnsutvikling i Indre Fosen. (Næring, boligtomter, samferdsel og kommunale tjenester). Å ha dette som fast punkt på agendaen i alle formannskapsmøter fungerer allerede svært godt. Samferdsel var hovedtema på dette møtet, og Erlend Solem som blir fylkesdirektør for samferdsel i nye Trøndelag deltok.

Her diskuterte vi svært mange tema; som nye hybridferger fra 2019 – der nattferge blir innført, utbygging av Rørvik fergekai for å få plass til ekstra ferge for beredskap, hurtigbåt Trondheim-Vanvikan som verdens første utslippsfrie hurtigbåt, utvidet kollektivtilbud i Indre Fosen – og rutestruktur for buss, hurtigbåt og ferge, bru over fjorden og samarbeid med miljøpakken, trygt hjem for en 50-lapp, kommunale- og fylkeskommunale veier. I nye Trøndelag er det lagt opp til 11 buss-soner, der Indre Fosen tilhører sone 2. Halvårsbillett for de som pendler til Trondheim vil koste kr. 21,50 per per tur.

Det er stort trykk på arbeidet med fiber om dagen, og det blir møte med fylkeskommunen 30.06 om Hindrem – Seter og Langsæter – Hasselvika – Fevåg. Vi diskuterte også boligtomter. 10 millioner er satt av for å få fart i Malenaaunet ved Rissa sentrum. Leksvik sentrum, Vanvikan og Stadsbygd ble også diskutert i møtet.

På næring diskuterte vi hvordan vi skal legge opp løpet fram til oktober-møtet i kommunestyret. Da skal vi bestemme fremtidig struktur for næringsarbeidet vårt. I dag har vi totalt 20,5 ansatte i de to selskapene Indre Fosen Utvikling og Fosen Innovasjon. Vi diskuterte hvordan skal vi utnytte disse ressursene best mulig. En gruppe med ordførere, varaordførere og opposisjonsledere skal jobbe videre med dette spørsmålet.

Vi tok også en gjennomgang på arbeidsmiljø og sykefravær i Formannskapsmøte. Vi ser at godt arbeid på dette området gir resultater. Leksvik vedtok kjøp av omsorgsleiligheter (Rønningstrand), de diskuterte sentrumsutvikling og utbygging av Vinnajordet, fiber fra NTE til kommunale utleieboliger/leiligheter med postnummer 7120 – og søknader fra Johro AS og Leksvik båtforening ble behandlet. Rissa behandler en sak om utleie av areal til nydyrking på Kvithyll.

Torsdag kveld var det offisiell åpning av Norges flotteste kystkulturmuseum på Kystens Arv. Et fantastisk flott nytt bygg ble innviet, og det var mange som fikk skryt for den innsatsen og alt dugnadsarbeidet som er lagt ned for å få dette til. Petter Bakøy AS har vært hovedentreprenør, og mange lokale bedrifter har vært med på arbeidet. Vi håper dette nye tilskuddet blir populært – og at mange bruker det framover. Fredag og lørdag var det også mange arrangementer i forbindelse med åpningshelga.

Fredag var det Frokostmøte på Landgangen, Vanvikan, med mange flotte innlegg. Vi fikk informasjon om omstillingsprogrammet, presentasjon av selskapet Utheve – som driver med digital markedsføring, presentasjon av Kystplan og Inrigo AS – og nytt om Fosenbrua.

Fredag var det også møte med idrettsrådene i Leksvik og Rissa, der vi jobber med fordelingsnøkler og organisering for Indre Fosen kommune.

Lørdag var det Solfjordfestival med flott vær og godt oppmøte.

Søndag var det Fosen på Lerkendal, med lange køer på Rørvik. En påminnelse om hvor viktig det blir å få til bru over Trondheimsfjorden.

Kommende uke blir atskillig roligere – med bedriftsbesøk, åpning av fylkesvei 715 Osavatnet, åpning av ny tannlegeklinikk og møte i omstillingsprogrammet.