Ordførerens info uke 27

3 jul

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Åpninga av tannlegeklinikk, åpning av mobilmast Fevåg og fylkesvei 715 Osavatnet.

Denne uken har vi vært på flere bedriftsbesøk, der vi samtidig presenterer og diskuterer muligheter som ligger i omstillingsprogrammet. Svært mange bedrifter har tanker og ideer om hvordan de kan finne nye produkt og områder der de kan videreutvikle disse tankene. Da kan omstillingsprogrammet være en mulighet til å kunne jobbe videre med slike tanker.

Det er også – allerede – kommet på plass samarbeidsprogram mellom bedrifter i Rissa og Leksvik for å se på hva bedriftene kan samarbeide om, både på kompetanse- og produktsiden.

Samtidig jobber en gruppe på 6 (ordførere, varaordførere og opposisjonsledere) med å se på hvordan det fremtidige næringsapparatet til Indre Fosen skal se ut. Å få til bedre samspill, en dør inn for næringslivet, sammensmelting av næringslivet geografisk – vil være viktige stikkord for dette arbeidet. Omdømmearbeid for å gjøre industri og næringsliv i Indre Fosen bedre kjent for omgivelsene – er også viktig.

Torsdag var det åpning av ny tannlegeklinikk i Rissa. Den er kjempeflott, og en stor takk til fylkeskommunen sin satsing.

Fredag var det bedriftsbesøk med 4 bedrifter i Leksvika i forbindelse med omstillingsprogrammet.

Fredag var det åpning av fylkesvei 715 Osavatnet. Dette er et viktig prosjekt for store deler av Fosen, og spesielt for Stjørna.

 

Fredag var vi på «sommerrevyen Robust» på Volla i Leksvika. Alle frammøtte fikk en hyggelig og særdeles morsom kveld.

Onsdag kommende uke er det formell åpning og markering av mobildekningsprosjektet. Den nye basestasjonen, lokalisert ved Nergården i Fevåg, Rissa kommune, vil forbedre dekningen langs FV 718, selve Fevåg og omkringliggende områder. Det er bygget ut både tale- og datadekning. Dette vil gjøre områdene sikrere å ferdes i både for trafikanter, hytteeiere, innbyggere og andre brukere av områdene. Samt at moderne digitale tjenester blir mulig.

Lørdag er det klart for HASSELVIKADAG igjen – familiedag i Hasselvika sentrum.