Ordførerens info uke 35

28 aug

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Stor aktivitet på Kystens Arv i forbindelse med «Den siste viking», feiring av Unicare Helsefort og stor næringskonferanse for Indre Fosen.

Denne uken har det vært stor aktivitet på Kystens Arv og «Den siste viking», med mye besøk, mange konferanser og tilstelninger i forbindelse med dette. Svært mye skryt for måten gjestene er tatt imot på, maten, markedet og ikke minst spelet får mye skryt. Har sett det 5 ganger selv også, og synes det er en like fantastisk opplevelse hver gang.

Onsdag arrangerte Indre Fosen stor næringskonferanse på Kystens Arv, med mange spennende foredragsholdere. Omstillingsprosjektet for Indre Fosen ble også offisielt åpnet. Det overordnede målet for den nye kommunen er å få flere innbyggere, og da er et sterkt næringsliv og flere arbeidsplasser helt avgjørende. I siste kvartal fikk Indre Fosen 6 flere innbyggere. Vi har større ambisjoner enn det!

Totalt var det 12 foredragsholdere som informerte og motiverte næringslivet i Indre Fosen. Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg ballklubb, regiondirektør for NHO, Tord Lien, Vigdis Harsvik fra Innovasjon Norge, Anne Marit Mevassvik fra Trøndelag fylke og Olav Ellevset, daglig leder i Fosenbrua AS var noen av dem.

Torsdag var det festmiddag for Unicare Helsefort, der vi presenterte Indre Fosen kommune for dem, og de fortalte om sine planer. I løpet av kommende uke vil Unicare lyse ut en rekke spennende stillinger for Helsefortet. Avtalen med Helse Midt-Norge RHF innbefatter 38 plasser fordelt på delytelsene CFS/ME, hjerneslag og traumatiske hjerneskader, kronisk muskel- og bløtdelssmerte og sykelig overvekt barn/ungdom/voksne; og vil gi mer enn 40 arbeidsplasser. I følge Unicare er dette bare starten på deres satsing i kommunen.

Søndag var det en godt besøkt familiedag i Vanvikan – i strålende solskinn.

I kommende uke kommer næringsforeninga i Trondheimsregionen (NIT) til Vanvikan for å besøke næringslivet. Onsdag er det tomtemøte med fylkeskommunen om videregående skole i Vanvikan og Norges Vel besøker Råkvåg.

Torsdag er det ekstraordinær generalforsamling i Kroa og Noris. Det er også formannskapsmøte. Her blir som vanlig samfunnsutvikling i Indre Fosen drøftet, med innledning fra de fire gruppene næring, boligtomter, samferdsel og kommunale tjenester.         Vi får orientering om Trondheim Havn IKS, organisering av legetjenesten, og arbeidsgiverpolitikk. Leksvik har følgenede saker: asfaltering Leksvik kommune 2017 – budsjettjustering, Leksvik industrimekanikk As, Hindrum Fjordsenter AS og Fosen Industriforum har søkt om støtte fra kommunalt næringsfond.

Det er også en søknad fra Stranda Fjordsenter AS om ettergivelse av eiendomsskatt.