Ordførerens info uke 36

4 sep

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Formannskapsmøte og beredskapstilsyn.

Forrige uke var næringsforeninga i Trondheimsregionen (NIT) på næringsbesøk i Vanvikan. Onsdag var det tomtemøte med fylkeskommunen om videregående skole i Vanvikan. Hele organisasjonen til Norges Vel var på besøk i Råkvåg. De eier en del eiendom i kommunen, og ønsker tett dialog om bruken av disse.

Torsdag var det ekstraordinær generalforsamling i Kroa og Noris. Det var også formannskapsmøte.

Her ble som vanlig samfunnsutvikling i Indre Fosen drøftet. Fremtidig næringsstruktur ble drøftet.

Vi vedtok uttalelse på samferdsel: «Utvikling av kollektivtilbudet for Indre Fosen kommune», som vi sendte til fylkeskommunen. En forenkling av takstsystemet neste år vil gjøre det billigere å ta buss mange steder i Trøndelag – inkludert Indre Fosen. Forslaget går blant annet ut på å redusere antall takstsoner i Trøndelag fra dagens 810, til kun 11.

Hovedområdet denne gangen var kommunale tjenester, der vi gikk igjennom muligheter og konsekvenser for neste års budsjett. Arbeidet med attraktive tomter i hele kommunen ble også gjennomgått.

Vi fikk en meget god orientering om Trondheim Havn IKS. Leksvik er med her, mens Rissa ikke er med. Hva gjør vi med den nye kommunen. I løpet av høsten må vi ta en avgjørelse på hva vi vil.

Vi fikk en organisering av legetjenesten og om arbeidsgiverpolitikk. Leksvik vedtok budsjettjustering på asfaltering Leksvik kommune 2017. Søknadene fra Leksvik industrimekanikk As, Hindrum Fjordsenter AS og Fosen Industriforum om tilskudd fra kommunalt næringsfond ble vedtatt.

Kommende uke er det møte i styringsgruppa for Mælan skole på tirsdag.

Da er det også språkkafe. Onsdag er det beredskapstilsyn, der fylkesmannen tar en gjennomgang på hvordan vi jobber med beredskap i kommunen. Det er også partssammensatt utvalg. Fredag er det møte i kontrollutvalget. Lørdag er det familiedag i Leksvik og konsert i Rissahallen for kommunens ansatte.