Ordførerens info uke 37

11 sep

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: valg, møte i fellesnemnda og Trondheimsregionen.

Forrige uke var det møte i styringsgruppa for Mælan skole på tirsdag. Her forberedte vi sak til kommunestyret. Onsdag var det språkkafe i Bojersalen. Her var det vakker musikk, og dagens tema var demokrati og valg.

Onsdag var det beredskapstilsyn, der fylkesmannen tok en gjennomgang på hvordan vi jobber med beredskap i kommunen. Det var kun positive tilbakemeldinger.

Fredag var det møte i kontrollutvalget, der vi blant annet gikk gjennom museumsbygget på Kystens Arv. Lørdag var det familiedag i Leksvik og konsert i Rissahallen for kommunens ansatte. En flott dag med bading, turgåing, stylter og flott musikk.

Kommende uke er det et spennende stortingsvalg på mandag. Tirsdag er det møte i Trondheimsregionen med tema «Byutredning Trondheimsområdet og Byvekstavtale», og om Indre Fosen skal være knyttet til byvekstavtalen. Utredningen skal gi et samlet bilde av utfordringene i Trondheimsregionen, og belyse hvilke tiltak som er nødvendige for å nå målet om at veksten i persontransporten skal tas av kollektivtrafikken.

Tirsdag er det også møte i omstillingsstyret for næringslivet. Her går vi igjennom: status i programmet, økonomisk oversikt, behandling av revidert budsjett i handlingsplan for 2017, behandling av søknader fra LIV Eiendom AS, Fosen Trapp og Interiør AS og MSP. Vi har følgende drøftingssaker: evaluering av oppstart av omstillingsprogrammet og «Den siste viking-konferansen», og om næringskonferansen være en årlig begivenhet. Vi får også en orientering om status på nettsida og «En dør til næringsarbeidet i Indre Fosen».

Onsdag er det møte i valgstyret.

Torsdag er det møte i kommunestyret og fellesnemnda. Kommunestyret i Rissa behandler følgende saker: Rehabilitering og nybygg ved Mælan skole, vedtak om bygging i henhold til foreliggende konsept og budsjettramme, rehabilitering av Stadsbygd skole – der skolebygget fra 1996 kan rives (valgfritt) og reguleringsplan for Stadsbygd kirkegård. Leksvik behandler følgende saker: Risiko- og sårbarhetsanalyse, asfaltering Leksvik kommune 2017 – budsjettjustering, status for OFU-Prosjekt Vannrenseanlegget i Vanvikan og søknad om fritak fra politiske verv – Anne Berit Skjerve Sæther.

I fellesnemnda har vi følgende orienteringssaker: budsjett 2018, økonomi- og handlingsplan, muligheter og utfordringer, landbruksnæringa i Indre Fosen, reindriftsforvaltning på Fosen og reindrift i Indre Fosen, prosjektplan for matstrategi i Indre Fosen kommune, fiber og Fosen Helse IKS. Vi skal drøfte helse- og omsorgssektoren i Indre Fosen. Følgende saker har vi i fellesnemnda: styreinstruks for omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune, styrehonorar for styret for omstillingsprogrammet og forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Indre Fosen kommune.

Fredag er det temadag for yrkesfagelevene på Rissa vgs og møte i Trondheimsregionen. Lørdag er det «Bygdas dag» på Stadsbygda.