Tirsdag 4/12

4 des

7 nasjoner var samlet på Reins Kloster tirsdag kveld i forbindelse med EU-prosjektet eCreate som Rissa er med på i forbindelse med kulturminnesatsingen vår.

Tidligere på dagen var det

Yrkesmesse

Formannskap med følgende:

 • Søknad fra Bygdekinoen
 • Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
 • Kjøp av tilleggsareal Kvithylla
 • Budsjettkorrigering høsten 2012
 • Budsjett 2013 – Økonomi- og handlingsplan 2013 – 2016

Og informasjon om:

 • Noris AS
 • Planprogram for Rissa Sentrum
 • Plan, miljø, landbruk – samarbeid
 • Resultat av årets lønnsforhandlinger
 • Revidering av økonomireglementet
 • Evaluering av TBRT
 • Reforhandling av avtaler