Fredag 14/12

14 des

Fredag var det møte i Fosen regionråd, med blant annet følgende saker:

  • Interkommunalt pilotprosjekt på Plan/Miljø/Landbruk for Fosen
  • Bru over Trondheimsfjorden
  • Fremtidsutsikter for flyruten mellom Ørland og Gardermoen
  • eKommunestrategi og regional eKoordinator
  • Strategisk Næringsplan for Fosen