Mandag 17/12

16 des

Mandag er det blant annet:

  • Julebesøk/enhetsbesøk på: Rissa sykehjem, hjemmetjenesten
  • Julebesøk/enhetsbesøk på: Helse og familie
  • Møte om Magne Sandøy