Tirsdag 5/2

4 feb

Tirsdag er det følgende på programmet:

  • Møte i Arbeidsutvalget til Fosen Regionråd, Åfjord
  • Møte med skoleklasse på Stadsbygd
  • Møte i ASU, Administrasjonsutvalget
  • Møte om framtidas helse og omsorg
  • Møte med Ungdomsrådet