Torsdag 18/4

16 apr

Torsdag er det kommunestyremøte med følgende saker:

  • Ny skole i Rissa sentrum – nødvendige avklaringer om lokalisering, størrelse og innhold
  • Områderegulering Rissa sentrum – Fastsetting av planprogram
  • Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Rissa kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling
  • Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23 – Uttalelse til del 2: Prioriteringer
  • Sak til generalforsamlingen i Fosenvegene i mai 2013
  • Satsing på kommunalt barnevern2013 – stilling fra fmst
  • Valg av ny nestleder i Hovedutvalget for omsorg
  • Avstemming i kommunestyret ved å reise seg