Fredag 19/4

18 apr

Fredag er det styrmøte i Fosen Regionråd med følgende saker:

  • Oppfølging av styrets vedtak Utviklingsprisen for Fosen 2012 Vindkraftsamfunn 2.0
  • Regionalt tilslutning til prosjektet Transportplan Sør-Trøndelag LENSA-Fosen
  • Tilbakemelding fra styringsgruppen. Fosen Barnevernstjeneste – kort orientering
  • Interkommunalt pilotprosjekt – Plan/Miljø/Landbruk
  • Utredning om kommunesamarbeid – orientering v/repr fra FM ST
  • Kommunale selvangivelser – orientering om arbeidet

Om kvelden er det premiære på Rissa Ungdomslag’s oppsetting «Kuler i solnedgang».