Onsdag 24/4

24 apr

Onsdag er det følgende på programmet:

  • Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo

Dette er åpent for ordførere, andre politiske ledere og sentrale politikere i Regjeringen og på Stortinget. Innledere og debattanter fra regjering, opposisjon, kommuner, statsforvaltning, forskning og naboland kommer for å drøfte spørsmålet om det vi gjør møter framtidens behov: Trenger vi en ny forvaltningspolitikk? Bruker vi mulighetene til å utvikle gode bo- og arbeidsmarkedsregioner? Hvordan skape et bærekraftig velferdssamfunn framover?