Mandag 29/4

29 apr

I dag er det 35 år siden Rissaraset, forrige århundres største kvikkleireskred og det første som noensinne ble festet til film.Dagen ble markert på minnestedet i Rissa med kransnedleggelse, nytt (kultur)minneskilt og ny digital fortelling, Kulmin, om skredet.

Gå inn og se og hør den dramatiske historien http://kulmin.no/?p=137

I 1978 – for 35 år siden i dag gikk Rissaraset, århundrets største norske leirras her  i Rissa kommune. 4 millioner kubikkmeter kvikkleire rant ut i Botnen, 15 gårdsbruk, to bolighus, ei hytte og et grendahus ble utslettet i raset, og 32 mennesker mistet alt de eide. Én person omkom. Dette er en for mye, men samtidig kunne det gått så mye verre.
Når vi bor i Trøndelag må vi leve med frykt for leirras – det ikke lenge siden vi ble påmint det i kommunen, selv om det som skjedde ved Stadsbygd skole rett før påske var ei utglidning fra en byggeplass, og heldigvis ikke kvikkleire.
Etter Rissaraset er dyrkajorda gjenvunnet, det gror godt – og sporene etter Rissaraset er nå vanskelige å få øye på, men boplassene får vi ikke gjenskapt – og for mange leger ikke tida alle sår.

Det andre vi markerer i dag er at dette er kulturminneåpning – eller KULMIN åpning  nr 2. Den første i Norge kom ved Helleristningene på Stykket på Stadsbygda.
Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en prototype for digital formidling av kulturminner via mobiltelefon og ipad. Fokus er den gode fortellingen.
Kulturarven gjøres levende og dramatisert gjennom tekst, lyd, bilde og film på smarttelefonen din.
Jeg vil veldig tydelig framheve det gode samarbeidet med STFK. Sammen er vi med i EU-prosjektet eCreate, og vi skal sammen realisere mange slike KULMIN-punkter her i kommunen – opptil 30 slike punkter. Det gir oss en unik mulighet til å ta vare på og formidle våre kulturminner.