Fredag 24/5

24 mai

Fredag er det følgende på programmet:

  • Frokostmøte
  • Møte om Trønderenergi, Trondheim
  • Åpning av Dyrendahl bru

Det er på rekordtid bygd ny bru over Skauga ved Dyrendahl i et samarbeid mellom Trønderenergi og lokale grunneiere.

  • Gammelbrua har stått i ca. 50 år. Tidens tann og for svak bæreevne er årsaken til behovet for ny bru.
  • Ny bru har en forventet levetid opp mot 100 år.
  • Brua er bygd i stål og tre – og framstår som et landemerke i området. Økt bruk av tre i bygg og konstruksjoner er et viktig virkemiddel i kommunens klimaplan, og brua er også i så måte et signalbygg.
  • Først og fremst er brua viktig for næringslivet og landbruket i området. Flere grunneiere har jordbruksareal på begge sider av elva, og brua som er bygd har bæreevne og styrke til å tåle dagens landbruksutstyr. Dette legger også til rette for eventuell annen næringsaktivitet som krever transport over elva i området.
  • God tilgang til natur og aktivitetsvennlige nærmiljøer er sentralt for å fremme fysisk aktivitet i et livsløpsperspektiv. Kort avstand til naturområder og gode forbindelser til sti- og løypenett reduserer terskelen for bruk av skog og kulturlandskap til rekreasjon, trening og avkopling.