Onsdag 12/6

11 jun

Onsdag er det følgende på programmet:

Kommunestyre med blant annet følgende saker:

  • Salg av aksjer – TrønderEnergi AS
  • Reguleringsplan – Hysnes eiendom/Hasselvika sentrum, godkjenning av planprogram
  • Drøftingssak: Innhold i skolene i Rissa kommune.
  • Rådmannens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2014 – 2017
  • Framtidas helse og omsorg
  • Rissa kraftlag
  • Fosen barneverntjeneste
  • Omdømmeprosjektet
  • Rissa Utvikling KF

Kreftløpet om kvelden