Fredag 14/6

15 jun

I forbindelse med årsmøtet i Fosen regionråd fikk Rissa-bedriften LC Production AS overrakt «Utviklingsprisen for Fosen 2012».

LC Production AS er en bedrift som ligger på Vangen i Rissa og har som spesialfelt rørbøying, prefabrikkering av rørsystemer og hydraulikkutstyr. Bedriften ble opprettet i 1997, hovedsakelig for å møte behovene i verfts- og offshoreindustrien i form av rørinstallasjoner. Bedriften har om lag 65 ansatte.

Prisen består av en sjekk på 25 000 kroner, en skulptur og blomster.

Fredag står følgende på programmet:

  • Møte i Regionrådet
  • Bakstein Rundt