Onsdag 19/6

25 jun

Onsdag var blant annet følgende på programmet:

  • Besøk på Skaugdalen skole.
  • Møte i ASU, Administrasjonsutvalget.
  • Møte med vegvesnet og fylkeskommunen om asfaltering av veier. Det er følgende 3 traseer som vil bli asfaltert i år: Fra krysset i Husbysjøen – og 2 km mot Frengen, Rundkjøringa Sunt til brua på Langsand og Wemundstadbakken til Rørvik fergeleie. Vi vil jobbe videre for de andre veistrekningene som vi mener det er nødt til å gjøres noe med.