Ordførerens info – uke 38

16 sep

I kommunestyret sist torsdag ble økonomi- og handlingsplan vedtatt. Kommunen har siden i vinter redusert driftsutgiftene betraktelig. Kommunen har ikke så store utfordringer framover – dersom ikke renta øker betraktelig. Vi er overbevist om at de tøffe takene som er gjort på kort sikt – vil bedre kommuneøkonomien på lengre sikt. Vi står overfor en betydelig skolesatsing framover, med ny skole i sentrum (200 mill), oppussing av Stadsbygd skole (50 mill) og Mælan skole (28 mill). Vi innfører bunnfradrag på 50 tusen i eiendomsskatten til bedriftene våre, slik at det kun er 8 bedrifter som får eiendomsskatt. I dag er det 42.

Plassering av nytt hurtigbåtanløp ved Sannan er bestemt, mudring av havna vil skje i vinter. Opprydning av Gurulia vil også skje i vinter. Statens veivesen har innstilt på at veien på Dønndalen skal rustes opp for 10,5 millioner neste sommer. Vi etablerer nå selskapet Vikingbase sammen med næringslivet, for å utvikle 200 mål næringsareal på Kvithyll. Kommunestyret ønsker sak på at Rissa Utvikling tar over utviklingseiendommene til kommunen. Vi har sendt forespørsel til Trondheim Havn om å få være med i dette selskapet.

Vi har søkt Miljøverndepartementet om å få anlegge løyper for fornøyelseskjøring av snøscooter i kontrollerte former. Det blir i nær framtid informasjonsmøte i Råkvåg om status plan og nytt utviklingsprosjekt for Råkvåg/Husbysjøen. Det jobbes også med å få på plass et utviklingsprosjekt i Skaugdalen. Det vil også bli et informasjonsmøte for naboer og interesserte for arbeidet med drift av Langørjan/Bue-stiftelsen. Hysnes Helsefort er sikret drift ut 2015.