Ordførerens info uke 39

23 sep

Rissa og Leksvik er med i Trondheimsregionen, og fredag var det møte i Trondheimsregionen i Råkvåg. Det var et godt møte. Vi informerte om status på brua over Trondheimsfjorden. Det var svært mange positive tilbakemeldinger fra medlemmene om brua, og det ble bestemt at den skal opp som egen sak i nær fremtid. Det vil gi brua et skikkelig dytt framover, og vi vil jobbe videre for å få brua som en del av ferjefri E39.

Mandag drar vi (Ordfører, Rissa Utvikling og Lorif) til Kommunal- og regionaldepartementet for å argumentere for at Rissa/Leksvik bør ha lavere arbeidsgiveravgift. Alle analysene våre peker på at vi har havnet i feil sone, og det vil utgjøre mange millioner for industri, næringsliv og kommune om vi får gjort noe med dette.

Førstkommende onsdag har vi møte med Næringsforeningen i Trondheimsregionen for å få til et tettere samarbeid med NTNU/Sintef-miljøet, og for å bruke studenter/forskere aktivt i kommunen vår, både i næringslivet og kommunalt.

På framsiden av Adresseavisen fredag var det et flott oppslag om den viktige forskninga som foregår på Hysnes Helsefort.

Tirsdag kl. 18.00 er det informasjonsmøte på Bue-stiftelsen, der vi vil informere naboer og andre interesserte om planer for videre drift av institusjonen. Torsdag er det møte i Rissa Utvikling, og fredag er det styremøte i Fosen Regionråd – i Osen.

Vi samarbeider med Leksvik og Åfjord om et interkommunalt pilotprosjekt for plan, landbruk og miljø. På fredag fikk prosjektet 700.000 i eksterne midler, som gir prosjektet en flott start.