Ordførerens info uke 40

30 sep

Mandag for en uke siden var vi hos Kommunal- og regionaldepartementet for å jobbe for lavere arbeidsgiveravgift. Alle analysene våre peker på at vi ligger i feil sone, og det ble et meget godt og lærerikt møte. Arbeidsgiveravgiften fastsettes i stor grad av en indeks der det ikke tas hensyn til Trondheimsfjorden som barriere; slik at Rissa, Leksvik og Klæbu behandles likt. Det må vi få endret.

Tirsdag var det informasjonsmøte på Bue-stiftelsen, der naboer og andre interesserte fikk høre om planer for videre drift av institusjonen. Vi får en ny drøfting i formannskapsmøtet kommende torsdag om dette temaet, og det skal endelig opp til behandling i kommunestyret. Onsdag hadde vi møte for å få til et tettere samarbeid med NTNU/Sintef-miljøet, og for å bruke studenter/forskere aktivt i kommunen vår, både i næringslivet og kommunalt. Her er det mange, spennende muligheter framover. Torsdag var det møte i Rissa Utvikling, der Vikingbase, prosjekt for næringsutvikling i Skaugdalen og arbeidsgiveravgift var blant temaene. Fosen Regionråd hadde styremøte i Osen på fredag. Strategisk næringsplan for Fosen stod på dagsorden, og vi fikk en presentasjon av KystNorge AS som er det nye selskapet som skal få flere turister hit til Rissa og Fosen framover.

Fredag kveld fikk vi se en fantastisk akrobatikkoppvisning av André Villa og teamet hans. Artig at slike arrangement blir lagt til Rissa.

Både Stadsbygd og Hasselvika Sanitetsforening har nylig rundet 100 år. Det er utrolig mye de har fått utrettet – og hvor mye de har samlet inn av midler til gode, samfunnsnyttige formål – gjennom alle disse årene!

Her er det Liv Sannan som blir æresmedlem i Hasselvika Sanitetsforening.

Denne uken er det også stor aktivitet. Mandag er det møte om det nybygg for oppfølgingstjenesten. Det er satt av 22 millioner til dette byggeprosjektet. Tirsdag har vi møte for å koordinere alle som har planer om nye boligfelt – hvordan skal vi best samkjøre disse prosjektene på en god måte. Onsdag er det koordineringsmøte på Ørlandet om det som skal skje der i forbindelse med Kampflybasen. Ungdomsklubben – eller Ungdomshuset som de kaller det nå – flytter inn i kjelleren på Hotellet onsdag. Torsdag er det formannskapsmøte. Samfunnsdelen er tema, hvor vi denne gangen skal legge ekstra vekt på næringsliv og verdiskapning. Asylmottak og areal til Vikingbase er også tema. Det første møtet for gruppa som skal se på ny gymsal/hall i forbindelse med Åsly skole avholdes. «Åsly skole» ble forresten den soleklare vinneren i navnekonkurransen for ny skolen i Rissa sentrum. Og fredag er det møte med AtB om hurtigbåt og kaianlegg for hurtigbåt på Hysnes.

Til slutt vil jeg gratulere Rissa med strålende resultat i Facebook-NM!